Obsah balenia:
1x Harman/Kardon Nova stereo streamovací systém
1x elektrický adaptér
1x kábel s 3.5 mm konektorom
Sprievodca rýchlym štartom

Technické údaje
Napájanie elektrickou energiou: 19 V DC, 3 A
Spotreba elektrickej energie: 57 W maximum, <0.5 W eco pohotovostný režim
Počet kanálov reproduktora: 2
Prevodníky: 63 mm pre woofer, 35 mm pre tweeter.
Zosilňovací výkon: 2*20 W woofer + 2*20 W tweeter
Frekvenčná odozva: 55 Hz - 20 KHz
Odstup signálu od šumu: 85 dB pri menovitom výkone (A-zaťažené)
Frekvenčný rozsah Bluetooth® vysielača: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Výkon Bluetooth® vysielača: Max. 4 dBm
Modulácia Bluetooth® vysielača: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK,

","meta":{"title":"Harman/Kardon Nova White","description":"
Bezdrôtový stereo reproduktorový systém
","keywords":"","og_title":"Harman/Kardon Nova White","og_type":"website","og_description":"Bezdrôtový stereo reproduktorový systém","og_article_author":"","og_article_section":"","og_article_tag":"","og_url":"https://www.jbl.sk/harman-kardon-nova-white","og_image":"https://www.jbl.sk/api/v1/image?query=product/20/80/72/9116.jpg&width=1005&height=1005&webp=0","og_image_width":1005,"og_image_height":1005}},"documents":[],"downloads":[],"photogallery":[],"videos":[],"products":[],"totalProducts":null,"next_article":null,"tags":null,"created_date":"2020-02-07T13:04:15.000Z","last_update":"2021-02-12T14:08:59.000Z","is_top":false,"original_id":null,"sitemapIds":[],"breadCrumbs":null,"image":null,"lang_versions":[]}}],"sales":[],"isset":0,"qty_discounts":[],"street":null,"city":null,"zip":null,"type":null,"size_chart_data":[]},"isFetching":false,"connections":{"alternatives":{"isFetching":false,"products":{"colors":{"products":[],"total":0,"offset":0,"limit":10},"connections":{"products":[{"product_id":203173,"type_id":9,"product_name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white","product_slogan":"","product_descr":"
Prvotřídní skládací mini sluchátka
","category_text":"","created_datetime":"2021-01-07T07:28:00.000Z","brand_id":1074,"locked":0,"product_plu":"HK-SOHO I WHT","product_ean":"0282922635144","product_weight":0.63,"picture":"product/20/31/73/9629.jpg","picture_hash":null,"picture_media_script":null,"issale":0,"isnew":0,"isnew_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","product_fts":"","issaleout":0,"issaleout_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","issaleout_since":"2021-09-09T23:01:08.000Z","istop":0,"url":"harman-kardon-soho-ios-white","isactive":1,"rating":"0.00000","rating_users":0,"internal_code":"15205","issale_buy3_pay2":0,"ordered_count":0,"disable_solo_order":0,"disable_discount":0,"min_payment_priority":1,"min_delivery_priority":1,"heureka":0,"heureka_id":null,"notshow":0,"valid_from":null,"valid_to":null,"min_price":179,"max_price":179,"idoklad_id":null,"isset":0,"street":null,"city":null,"zip":null,"karat_id":null,"is_popular":0,"is_recommended":0,"is_favorite":0,"compari_category_fullpath":null,"compari_category_id":null,"same_default_category_for_all_langs":0,"product_system":null,"nautilus_id":null,"b2b_order_available":0,"b2c_order_available":0,"color":null,"buxus_page_id":15205,"helios_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"allow_no_vat":0,"assembling":0,"picture_helios_id":null,"pohoda_last_update":null,"last_update":"2021-04-14T07:16:06.000Z","pohoda_code":null,"ans_id":null,"descr_hash":null,"order_without_stock":0,"outer_id":null,"sold_out":0,"is_configurable":0,"group_name":null,"outer_id2":"3658","outer_payload":"{\"@_Rt\":\"Sti\",\"@_StiId\":3658,\"@_StiCode\":\"HK-SOHO I WHT\",\"@_StiCode2\":15205,\"@_StiPartNo\":\"HKSOHOIWHT\",\"@_StiStoCode1\":\"028292263514\",\"@_StiStoCode2\":4968929035939,\"@_StiCodeEAN\":\"0282922635144\",\"@_StiPL\":1,\"@_StiName\":\"Harman/Kardon Soho (iOS) white\",\"@_StiNameE\":\"Mini sluchadla SOHO s headset pre iOS, white\",\"@_StiPLName\":\"Mini sluchadla SOHO s headset pre iOS, white\",\"@_StiShortPLNote\":\"<div>Prvotriedne skladacie mini slúchadlá</div>\",\"@_StiPLNote\":\"<div><strong>Prekrásny zvuk na cesty.</strong><br />     Harman/Kardon Soho predstavuje nový štandard v oblasti prenosného zvuku aký nemá obdoby, ktorý je vkusne uložený v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky pôsobivé, poskytujú tieto nové slúchadlá \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/jwplayer.js"></script> \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/swfobject.js"></script> \\t<div><strong>Typ:</strong> Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom<br /><strong>Frekvenčná odozva:</strong> 20 Hz ~ 20 kHz<br /><strong>Impedancia:</strong> 32 ohmov<br /><strong>Max vstupný výkon:</strong> 30 mW<br /><strong>Citlivosť:</strong> 100 dB@1 kHz/1 mW<br /><br /><strong>Čo je obsahom balenia</strong><br />1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho<br />1x tenké ochranné puzdro<br />1x kábel s Apple Mfi diaľkovým ovládačom/mikrofónom</div> <div style="text-align: center;"><br /></div>\",\"@_StiYSitId\":0,\"@_StiXSiuId\":0,\"@_StiXSisId\":0,\"@_StiTaxId\":8,\"@_StiXSicId\":2,\"@_StiScaId\":8,\"@_StiTag\":\"SL.DRO.LFS.NAU\",\"@_StiTagI\":0,\"@_StiTagB\":1,\"@_StiTagB2\":0,\"@_StiCutId\":354,\"@_StiXTutId\":0,\"@_StiXCouId\":16,\"@_StiWarDur_X\":744,\"@_StiAvail_X\":0,\"@_StiQtyMinI_X\":0,\"@_StiQtyMaxI_X\":999999.999,\"@_StiComVen_Id\":4400,\"@_StiWeight\":0.63,\"@_StiRefId\":131,\"@_StiPrcRef\":0.02,\"@_StiNonDivQty\":1,\"@_StiXDfpId\":1,\"@_StiNotCheck\":0,\"@_StiHide\":0,\"@_StiHideI\":0,\"@_StiC\":\"2021-03-29T16:57:00\",\"@_StiU\":\"2021-10-20T23:39:00\"}","image_pair":null,"product_parent_id":null,"outer_id3":"3758","updated_at":"2023-01-02T00:00:19.000Z","product_condition":null,"gmerchant_category_id":null,"old_id":203173,"outer_lock_price":0,"sales_agg":142,"prelisting":0,"product_connections":[{"product_id":203173,"connected_id":203246,"connection_type":"CROSSSELL","connected_product_id":203246,"buxus_page_id":16478,"outer_id2":"4948","product_name":"Harman/Kardon Soho Wireless White","picture":"20/32/46/12563.jpg","url":"harman-kardon-soho-wireless-white","unitprice":249,"good_id":225202}],"publish":[{"product_id":203173,"lang_id":"sk","product_name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white","product_slogan":null,"product_description":"
Prvotriedne skladacie mini slúchadlá
\r\n","product_url":"harman-kardon-soho-ios-white","cms_content_id":65552,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-02-07T00:20:29.000Z","sales_agg":0,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"Harman\\/Kardon Soho (iOS) white\",\"annotation\":\"
Prekr\\u00e1sny zvuk na cesty.<\\/strong>
     Harman\\/Kardon Soho predstavuje nov\\u00fd \\u0161tandard v oblasti prenosn\\u00e9ho zvuku ak\\u00fd nem\\u00e1 obdoby, ktor\\u00fd je vkusne ulo\\u017een\\u00fd v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky p\\u00f4sobiv\\u00e9, poskytuj\\u00fa tieto nov\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 od Harman\\/Kardon v\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd zvuk zalo\\u017een\\u00fd na \\u0161peci\\u00e1lne vybrat\\u00fdch 30 mm meni\\u010doch a vysoko v\\u00fdkonn\\u00fdch, neo-prevodn\\u00edkoch pre \\u010dist\\u00e9 v\\u00fd\\u0161ky a kultivovan\\u00fa basov\\u00fa odozvu. Vyroben\\u00e9 z bohatejpre\\u0161\\u00edvanej ko\\u017ee v spojen\\u00ed s v\\u00fdraznou nehrdzavej\\u00facou oce\\u013eou, boli Soho vyvinut\\u00e9 tak, aby vyzerali a zneli viac ako pozoruhodne. Ich hlavov\\u00fd p\\u00e1s je mo\\u017en\\u00e9 prelo\\u017ei\\u0165 smerom dovn\\u00fatra a tak sklopi\\u0165 n\\u00e1u\\u0161n\\u00edky, aby sa vo\\u0161li do ultratenk\\u00e9ho ochrann\\u00e9ho puzdra ako je detsk\\u00e1 rukavica. Kompletn\\u00e9 so svojim vlastn\\u00fdm syst\\u00e9mom vedenia k\\u00e1bla, vstavan\\u00fdm dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom a mikrof\\u00f3nom, s\\u00fa Soho sl\\u00fachadl\\u00e1 odoln\\u00e9a tak jednoduch\\u00e9 a pr\\u00edjmne na pou\\u017e\\u00edvanie, \\u017ee ich nebudete chcie\\u0165 da\\u0165 dole. \\u010ci u\\u017e prehr\\u00e1vate MP3 alebo po\\u010d\\u00favate prostredn\\u00edctvom in\\u00fdch zariaden\\u00ed, Soho odr\\u00e1\\u017ea bohat\\u00e9 dedi\\u010dstvo Harman\\/Kardon v oblasti dizajnu a povesti bezkonkuren\\u010dnej kvality zvuku. Pri \\u010domko\\u013evek \\u010do budete v \\u017eivote potrebova\\u0165, je Harman\\/Kardon Soho perfektn\\u00fdm rie\\u0161en\\u00edm. Elegancia sa sn\\u00fabi s jedine\\u010dnos\\u0165ou vo forme, funkcii a uk\\u00e1\\u017ekov\\u00fdm audio v\\u00fdkonom, ak\\u00fd by ste o\\u010dak\\u00e1vali od Harman\\/Kardon. Nazvime ich osobn\\u00fdm vyjadren\\u00edm, ktor\\u00e9 rastie s vami.

Funkcie<\\/strong>
- D\\u00f4myseln\\u00fd dizajn
- V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd v\\u00fdkon
- Skl\\u00e1pacie, prenosn\\u00e9 a spo\\u013eahliv\\u00e9
- K dispoz\\u00edcii v dvoch verzi\\u00e1ch: k\\u00e1bel s univerz\\u00e1lnym dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom a mikrof\\u00f3nom, kompatibiln\\u00e9 s v\\u00e4\\u010d\\u0161inou smartf\\u00f3nov a zariaden\\u00ed Android,a k\\u00e1bel s trojtla\\u010didlov\\u00fdm dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom\\/mikrof\\u00f3nom, kompatibiln\\u00e9s v\\u00e4\\u010d\\u0161inou Apple\\u2122 zariaden\\u00ed.
- Kompatibiln\\u00e9 s: iPod\\u00ae, iPhone,\\u00ae iPad\\u00ae, MP3 a po\\u010d\\u00edta\\u010dom Android\\u2122, Windows\\u2122, Blackberry\\u2122, MP3 a po\\u010d\\u00edta\\u010dom

\\\"Harman\\/Kardon
D\\u00f4myseln\\u00fd dizajn<\\/strong>
     Za\\u010diatok s potrebou vytvori\\u0165 vynikaj\\u00face, kompaktn\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 sa stal typick\\u00fdm vyhlasen\\u00edm Harman\\/Kardon v oblasti umenia a vedy. Ich praktick\\u00fd dizajn zah\\u0155\\u0148a remeseln\\u00e9 spracovanie v eur\\u00f3pskom \\u0161t\\u00fdle za\\u010dle\\u0148uj\\u00fac luxusn\\u00fd dotyk pre\\u0161\\u00edvanej ko\\u017ee a nehrdzavej\\u00facej ocele, zatia\\u013e \\u010do je mo\\u017en\\u00e9 Harman\\/Kardon Soho zlo\\u017ei\\u0165 pri zanepr\\u00e1zdnenom \\u017eivotnom \\u0161t\\u00fdle a chr\\u00e1ni\\u0165 ich v vlastnom ultra-tenkom ochrannom puzdre.

V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd v\\u00fdkon<\\/strong>
     Harman\\/Kardon akustiku zabezpe\\u010duj\\u00fa 30 mm v\\u00fdkonov\\u00e9 meni\\u010de a neo-prevodn\\u00edky s\\u00eddliace ka\\u017ed\\u00e9 v elegantnom, skladacom n\\u00e1u\\u0161n\\u00edku na dodanie dobr\\u00e9ho mena Harman\\/Kardon v oblasti kvality zvuku. Jasn\\u00e9 v\\u00fd\\u0161ky ahlbok\\u00e9 n\\u00edzky t\\u00f3ny sa sp\\u00e1jaj\\u00fa v rozli\\u010dn\\u00fdch mo\\u017enostiach pripojenia pre mp3 prehr\\u00e1va\\u010de, iOS a androidy

Skl\\u00e1pacie, prenosn\\u00e9, spolahliv\\u00e9<\\/strong>
     Ich pevn\\u00fd hlavov\\u00fd p\\u00e1s z nehrdzavej\\u00facej ocele, ktor\\u00fd sa sklad\\u00e1 smerom dovn\\u00fatra spolu so skl\\u00e1pac\\u00edmi n\\u00e1u\\u0161n\\u00edkmi, stv\\u00e1r\\u0148uje funk\\u010dnos\\u0165 Harman\\/Kardon Soho pre ich bezpe\\u010dn\\u00e9 ulo\\u017eenie do ich ultra-tenk\\u00e9ho, kdeko\\u013evek pasuj\\u00faceho ochrann\\u00e9ho puzdra \\u2013 \\u010do je ide\\u00e1lne pre va\\u0161e cestovate\\u013esk\\u00e9 potreby alebo dodato\\u010dn\\u00fa ochranu. Syst\\u00e9m vedenia k\\u00e1bla zais\\u0165uje zn\\u00ed\\u017eenie mo\\u017enosti opotrebovania a roztrhnutia pri ka\\u017edom pripojen\\u00ed.

\\\"Harman\\/Kardon<\\/div>\",\"short_description\":\"
Prvotriedne skladacie mini sl\\u00fachadl\\u00e1<\\/div>\",\"body\":\"
Typ:<\\/strong> Prenosn\\u00e9 luxusn\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 so skl\\u00e1pac\\u00edm dizajnom a tenk\\u00fdm ochrann\\u00fdm puzdrom
Frekven\\u010dn\\u00e1 odozva:<\\/strong> 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia:<\\/strong> 32 ohmov
Max vstupn\\u00fd v\\u00fdkon:<\\/strong> 30 mW
Citlivos\\u0165:<\\/strong> 100 dB@1 kHz\\/1 mW

\\u010co je obsahom balenia<\\/strong>
1x p\\u00e1r sl\\u00fachadiel Harman\\/Kardon Soho
1x tenk\\u00e9 ochrann\\u00e9 puzdro
1x k\\u00e1bel s Apple Mfi dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom\\/mikrof\\u00f3nom<\\/div>
 <\\/div>\",\"redir\":null,\"meta\":{\"title\":\"Harman\\/Kardon Soho (iOS) white\",\"description\":null,\"keywords\":null,\"og_title\":\"Harman\\/Kardon Soho (iOS) white\",\"og_type\":null,\"og_description\":null,\"og_article_author\":null,\"og_article_section\":null,\"og_article_tag\":null,\"og_url\":null,\"og_image\":null}}","id":65552,"name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white","created_date":"2021-01-20T05:36:03.000Z","draft":0,"rss":0,"last_update":"2021-05-08T04:31:35.000Z","videos":[{"video_id":4657,"content_id":65552,"video_name":"hk_soho.m4v","video_description":"","video_url":"65552/hk_soho.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:44:01.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28474,"content_id":65552,"video_name":"hk_soho.m4v","video_description":"","video_url":"65552/hk_soho.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:41:16.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28344,"content_id":65552,"video_name":"hk_soho.m4v","video_description":"","video_url":"65552/hk_soho.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:33:10.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null}],"documents":[{"document_id":3262442,"content_id":65552,"document_name":"soho_bmw.jpg","document_description":null,"document_path":"65552/soho_bmw.jpg","document_type":"image/jpeg","created_date":null,"created_user":null,"privatedoc":0},{"document_id":3262443,"content_id":65552,"document_name":"18.jpg","document_description":null,"document_path":"65552/18.jpg","document_type":"image/jpeg","created_date":null,"created_user":null,"privatedoc":0}],"photogallery":[],"downloads":[]}}],"goods":[{"good_id":225129,"product_id":203173,"group_prices":null,"availability_date":"2023-02-09T01:16:34.261Z","buy_price":null,"idoklad_id":null,"helios_id":null,"order_quantity_min":null,"helios_units":null,"stores_info":[{"good_id":225129,"store_name":"","store_id":"DEFAULT","quantity":1},{"good_id":225129,"store_name":"JBL B2C","store_id":"JBL-B2C","quantity":0}],"goods_in_set":null,"custom_order_nr":null,"product":null,"sum_price":null,"sum_unpacking_cost":null,"sum_unpacking_cost_without_vat":null,"final_price_without_vat":149.1667,"final_price_without_b2b_discount":null,"customer_discount":null,"b2b_discount":null,"pdp":false,"customer_discount_pcn":null,"special_discount_pcn":null,"special_discount":null,"special_discount_without_vat":null,"picture_helios_id":null,"outer_id":null,"package":null,"good_sort":null,"unitprice_without_vat":null,"outer_payload":null,"sale_b2b":false,"sale_b2c":false,"backup_cart_price":null,"corporate_price":179,"recycling_fee":0.02,"currency_id":"EUR","vat_rate":20,"availability_id":1,"units":"ks","order_number":null,"ean":"0282922635144","internal_code":"","on_stock_count":1,"is_on_stock":true,"point_good":0,"points_amount":179,"sale_percentage":100,"oldprice":0,"price_without_vat":149.1667,"lang":"sk","sale":false,"order_quantity_limit":false,"giftcard":null,"weight":0,"web_attribs":null,"web_order_attribs":[],"price_without_vat_sale":0,"purchaseprice":0,"sale_valid":null,"priceinfo":null,"unitprice_sale":null,"final_price":179,"imagePath":null,"color":null,"warranty":"24 mesiacov","warranty_cz":"24 měsíců","unitprice":179,"karat_id":null,"valid_from":"2023-02-07T01:16:34.266Z","valid_to":"2023-02-07T01:16:34.266Z","customer_prices":null,"group_price":{"unitprice":0,"oldprice":0,"sale_percentage":0},"availability":{"avail_id":1,"avail_uniqid":"Skladom","order_available":1,"avail_name":null,"translations":[{"avail_id":1,"lang":"sk","avail_name":"Skladom"}]},"currency":{"id":"EUR","name":"EUR"},"qtyDiscounts":[],"parent_good_id":null,"product_type":9}],"main_good":{"good_id":225129,"product_id":203173,"group_prices":null,"availability_date":"2023-02-09T01:16:34.261Z","buy_price":null,"idoklad_id":null,"helios_id":null,"order_quantity_min":null,"helios_units":null,"stores_info":[{"good_id":225129,"store_name":"","store_id":"DEFAULT","quantity":1},{"good_id":225129,"store_name":"JBL B2C","store_id":"JBL-B2C","quantity":0}],"goods_in_set":null,"custom_order_nr":null,"product":null,"sum_price":null,"sum_unpacking_cost":null,"sum_unpacking_cost_without_vat":null,"final_price_without_vat":149.1667,"final_price_without_b2b_discount":null,"customer_discount":null,"b2b_discount":null,"pdp":false,"customer_discount_pcn":null,"special_discount_pcn":null,"special_discount":null,"special_discount_without_vat":null,"picture_helios_id":null,"outer_id":null,"package":null,"good_sort":null,"unitprice_without_vat":null,"outer_payload":null,"sale_b2b":false,"sale_b2c":false,"backup_cart_price":null,"corporate_price":179,"recycling_fee":0.02,"currency_id":"EUR","vat_rate":20,"availability_id":1,"units":"ks","order_number":null,"ean":"0282922635144","internal_code":"","on_stock_count":1,"is_on_stock":true,"point_good":0,"points_amount":179,"sale_percentage":100,"oldprice":0,"price_without_vat":149.1667,"lang":"sk","sale":false,"order_quantity_limit":false,"giftcard":null,"weight":0,"web_attribs":null,"web_order_attribs":[],"price_without_vat_sale":0,"purchaseprice":0,"sale_valid":null,"priceinfo":null,"unitprice_sale":null,"final_price":179,"imagePath":null,"color":null,"warranty":"24 mesiacov","warranty_cz":"24 měsíců","unitprice":179,"karat_id":null,"valid_from":"2023-02-07T01:16:34.266Z","valid_to":"2023-02-07T01:16:34.266Z","customer_prices":null,"group_price":{"unitprice":0,"oldprice":0,"sale_percentage":0},"availability":{"avail_id":1,"avail_uniqid":"Skladom","order_available":1,"avail_name":null,"translations":[{"avail_id":1,"lang":"sk","avail_name":"Skladom"}]},"currency":{"id":"EUR","name":"EUR"},"qtyDiscounts":[],"parent_good_id":null,"product_type":9},"attribs":[{"attrib_id":273,"type_id":9,"group_id":null,"attrib_name":"Značka","attrib_ismulti":0,"attrib_sort":-1,"attrib_pbl":1,"attrib_unit":"","attrib_list":1,"attrib_code":null,"attrib_grid":0,"attrib_uid":"ZNACKA","attrib_type":"zakladny","translations":[],"values":[{"value_id":1791,"attrib_id":273,"attrib_value":"HARMAN/KARDON ","attrib_pict":null,"group_id":null,"searchfilter":1,"value_sort":null,"istop":0,"translations":[{"attrib_value":"HARMAN/KARDON ","lang_id":"cz","value_id":1791,"attrib_url":null,"attrib_id":273,"order_number":null},{"attrib_value":"HARMAN/KARDON ","lang_id":"sk","value_id":1791,"attrib_url":null,"attrib_id":273,"order_number":null}]}]}],"sizeChartData":[],"name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white"},{"product_id":204266,"type_id":9,"product_name":"Harman/Kardon Esquire Mini 2 Black","product_slogan":"","product_descr":"Mimoriadne tenký a prenosný prvotriedny bluetooth reproduktor","category_text":"","created_datetime":"2021-01-07T07:47:58.000Z","brand_id":1074,"locked":0,"product_plu":"ESQUIREMI2BLK","product_ean":"6925281941269","product_weight":0.58,"picture":"product/20/42/66/26783.jpg","picture_hash":null,"picture_media_script":null,"issale":0,"isnew":0,"isnew_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","product_fts":"","issaleout":0,"issaleout_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","issaleout_since":"2021-09-09T23:01:19.000Z","istop":0,"url":"harman-kardon-esquire2mini-black","isactive":1,"rating":"0.00000","rating_users":0,"internal_code":"21625","issale_buy3_pay2":0,"ordered_count":0,"disable_solo_order":0,"disable_discount":0,"min_payment_priority":1,"min_delivery_priority":1,"heureka":0,"heureka_id":null,"notshow":0,"valid_from":null,"valid_to":null,"min_price":139.99,"max_price":139.99,"idoklad_id":null,"isset":0,"street":null,"city":null,"zip":null,"karat_id":null,"is_popular":0,"is_recommended":0,"is_favorite":0,"compari_category_fullpath":null,"compari_category_id":null,"same_default_category_for_all_langs":0,"product_system":null,"nautilus_id":null,"b2b_order_available":0,"b2c_order_available":0,"color":null,"buxus_page_id":21625,"helios_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"allow_no_vat":0,"assembling":0,"picture_helios_id":null,"pohoda_last_update":null,"last_update":"2021-06-24T09:12:47.000Z","pohoda_code":null,"ans_id":null,"descr_hash":null,"order_without_stock":0,"outer_id":null,"sold_out":0,"is_configurable":0,"group_name":null,"outer_id2":"8422","outer_payload":"{\"@_Rt\":\"Sti\",\"@_StiId\":8422,\"@_StiCode\":\"ESQUIREMI2BLK\",\"@_StiCode2\":21625,\"@_StiPartNo\":\"HKESQUIREMINI2BLK\",\"@_StiStoCode1\":\"HKESQUIREMINI2BLK\",\"@_StiStoCode2\":4968929053360,\"@_StiCodeEAN\":6925281941269,\"@_StiPL\":1,\"@_StiName\":\"Harman/Kardon Esquire Mini 2 Black\",\"@_StiNameE\":\"Ultra tenke prenosne repro,Bluetooth,8W,10hod,BLK\",\"@_StiPLName\":\"Ultra tenke prenosne repro,Bluetooth,8W,10hod,BLK\",\"@_StiShortPLNote\":\"Mimoriadne tenký a prenosný prvotriedny bluetooth reproduktor\",\"@_StiPLNote\":\"<strong>Výnimočný zvuk. Profesionálna elegancia.</strong><br />Mimoriadne tenký a prenosný reproduktor Esquire Mini 2 od Harman Kardon je dokonalým spoločníkom a ľahko zapadne do vašej aktovky alebo kabelky. Dokonca aj pri tenučkom prevedení, nedochádza k <strong>Bezdrôtové Bluetooth streamovanie</strong><br />Streamujte hudbu bezdrôtovo prostredníctvom Bluetooth na vychutnanie si jedinečného zvuku.<br /><br /><strong>Hi-fi zvuk</strong><br />Výkonný mimoriadne tenký menič reprodukuje hi-fi zvuk.<br /><br /><strong>Konferenčný systém</strong><br />Vychutnajte si krištáľovo čisté konferenčné hovory prostredníctvom konferenčného systému so vstavaným duálnym mikrofónom a funkciou potlačenia šumu.<br /><br /><strong>10 hodín prehrávania</strong><br />Dobíjateľná batéria podporuje až 10 hodín prehrávania a bez väčšej námahy nabíja zariadenie prostredníctvom USB portu.<br /><br /><strong>Ochranné puzdro</strong><br />Súčasťou je ochranné puzdro pre jednoduché uloženie na cestách.<br /><br /> <div><img src='https://www.vzdy.sk/buxus/images/harman/lifestyle/esquiremini2_black_lifestyle_02.jpg' alt="Harman/Kardon Esquire mini 2" title="Harman/Kardon Esquire mini 2" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div> <br /><strong>Bluetooth verzia:</strong> 4.2<br /><strong>Podpora:</strong> A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6<br /><strong>Prevodníky:</strong> 1,75 palcový širokopásmový x1<br /><strong>Menovitý výkon:</strong> 8 W RMS<br /><strong>Frekvenčná odozva:</strong> 130 Hz – 20 kHz (-6 dB)<br /><strong>Odstup signálu od šumu:</strong> 80 dB<br /><strong>Nabíjací vstup:</strong> 5 V/1 A<br /><strong>Typ batérie:</strong> Lítium-iónová polymérová (3,8 V/2200 mAh)<br /><strong>Čas nabíjania batérie:</strong> 3 hodiny<br /><strong>Čas prehrávania hudby:</strong> až 10 hodín (mení sa podľa úrovne hlasitosti a prehrávanom audio obsahu)<br /><strong>USB nabíjací výstup:</strong> 5 V/1 A (maximálne)<br /><strong>Výkon Bluetooth vysielača:</strong> 0 - 9 dBm<br /><strong>Frekvenčný rozsah Bluetooth vysielača:</strong> 2402 MHz – 2480 MHz<br /><strong>Modulácia Bluetooth vysielača:</strong> GFSK, ?/4 DQPSK, 8DPSK<br /><strong>Rozmery (V x Š x H):</strong> 75,20 x 140 x 26,10 mm<br /><strong>Hmotnosť:</strong> 250,5 g<br /><br /><strong>Obsah balenia</strong><br />1 x Esquire Mini 2<br />1 x Kábel typu C<br />1 x Ochranné puzdro<br />1 x Sprievodca rýchlym štartom<br />1 x záručný list<br /><br /> <div><img src='https://www.vzdy.sk/buxus/images/harman/lifestyle/esquiremini2_black_lifestyle_03.jpg' alt="Harman/Kardon Esquire mini 2" title="Harman/Kardon Esquire mini 2" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>\",\"@_StiYSitId\":0,\"@_StiXSiuId\":0,\"@_StiXSisId\":0,\"@_StiTaxId\":8,\"@_StiXSicId\":2,\"@_StiScaId\":8,\"@_StiTag\":\"H.REP.MM.PRE\",\"@_StiTagI\":0,\"@_StiTagB\":1,\"@_StiTagB2\":0,\"@_StiCutId\":351,\"@_StiXTutId\":0,\"@_StiXCouId\":16,\"@_StiWarDur_X\":744,\"@_StiAvail_X\":0,\"@_StiQtyMinI_X\":0,\"@_StiQtyMaxI_X\":999999.999,\"@_StiComVen_Id\":4400,\"@_StiWeight\":0.58,\"@_StiRefId\":134,\"@_StiPrcRef\":0.09,\"@_StiNonDivQty\":1,\"@_StiXDfpId\":1,\"@_StiNotCheck\":0,\"@_StiHide\":0,\"@_StiHideI\":0,\"@_StiC\":\"2021-03-29T16:57:00\",\"@_StiU\":\"2022-01-14T12:35:00\"}","image_pair":null,"product_parent_id":null,"outer_id3":"8522","updated_at":"2023-01-25T00:00:19.000Z","product_condition":null,"gmerchant_category_id":null,"old_id":204266,"outer_lock_price":0,"sales_agg":140,"prelisting":0,"product_connections":[],"publish":[{"product_id":204266,"lang_id":"sk","product_name":"Harman/Kardon Esquire Mini 2 Black","product_slogan":null,"product_description":"

Mimoriadne tenký a prenosný prvotriedny bluetooth reproduktor

\r\n","product_url":"harman-kardon-esquire2mini-black","cms_content_id":67606,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-02-07T00:20:30.000Z","sales_agg":140,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"Harman\\/Kardon Esquire Mini 2 Black\",\"annotation\":\"

V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd zvuk. Profesion\\u00e1lna elegancia.<\\/h2>

Mimoriadne tenk\\u00fd a prenosn\\u00fd reproduktor Esquire Mini 2 od Harman Kardon je dokonal\\u00fdm spolo\\u010dn\\u00edkom a \\u013eahko zapadne do va\\u0161ej aktovky alebo kabelky. Dokonca aj pri tenu\\u010dkom preveden\\u00ed, nedoch\\u00e1dza ku \\u017eiadnemu kompromisu v oblasti zvuku. V\\u00fdkonn\\u00e9 super tenko meni\\u010de reproduktorov a \\u0161peci\\u00e1lne vyladen\\u00e1 akustika poskytuje hi-fi zvuk. Esquire Mini 2 je vybaven\\u00fd syst\\u00e9mom konferencie s funkciou potla\\u010denia \\u0161umu pre kri\\u0161t\\u00e1\\u013eovo \\u010dist\\u00e9 konferen\\u010dn\\u00e9 hovory na cest\\u00e1ch. Podporuje a\\u017e 10 hod\\u00edn prehr\\u00e1vania a je vybaven\\u00fd vstavanou powerbankou pre r\\u00fdchle nab\\u00edjanie va\\u0161ich zariaden\\u00ed, tak\\u017ee nikdy nebudete bez nap\\u00e1jania. S dvomi v\\u00fdrazn\\u00fdmi farbami a dod\\u00e1van\\u00fdm ochrann\\u00fdm puzdrom, je Esquire Mini 2 od Harman Kardon ide\\u00e1lnym spolo\\u010dn\\u00edkom pre va\\u0161u \\u010fal\\u0161iu slu\\u017eobn\\u00fa cestu alebo tr\\u00e1venie vo\\u013en\\u00e9ho \\u010dasu.<\\/p>

\\\"Harman\\/Kardon<\\/div>

Funkcie<\\/h2>
 • Bezdr\\u00f4tov\\u00e9 Bluetooth streamovanie<\\/li>
 • Hi-Fi zvuk<\\/li>
 • Syst\\u00e9m konferencie<\\/li>
 • 10 hod\\u00edn prehr\\u00e1vania<\\/li>
 • Ochrann\\u00e9 puzdro<\\/li> <\\/ul>

  Harman/Kardon Nova White

  Bezdrôtový stereo reproduktorový systém
  Popisarrow-icon

  Výrobca

  HARMAN/KARDON

  Záruka

  24 mesiacov

  Kód tovaru

  NOVA WHT

  EAN kód

  0282922629440

  Popis produktu

  Špecifikácia

  Súvisiace produkty

  Vitajte v novej generácii hi-fi.
       Zoznámte sa s novou tvárou špičkového zvuku: Nova je bezdrôtovým stereo reproduktorovým systémom od spoločnosti Harman Kardon. Vyvinutý pre krásu a výkon, boli Harman Kardon Nova vytvorené s ohľadom na najmenšie detaily v oblasti akustiky a materiálov. Od jednoliateho priehľadného krytu, ktorý odhaľuje turbínové puzdro pre woofery a meniče, až po prispôsobiteľné DSP, prejavuje každý detail systému Nova búrlivé ovácie. Tak kompatibilný ako je podmanivý, sa systém Nova ľahko prispôsobí takmer akémukoľvek audio systému a poskytuje analógové, ale aj optické pripojenia, ako aj bezdrôtové Bluetooth® s NFC, takže budete môcť prehrávať hudbu z takmer akéhokoľvek zariadenia vo vašej domácnosti.

  - Výkonný 2.0 reproduktorový systém
  - Bezdrôtové Bluetooth® pripojenie s NFC pre jednoduché nastavenie
  - Analógové a optické pripojenia pre univerzálne pripojenie k akémukoľvek zdroju
  - Rozšírená basová odozva z duálnych pasívnych žiaričov
  Výkonný 2.0 stereo reproduktorový systém s rozšírenou basovou odozvou
       Pri 80 wattoch výkonu, Harman/Kardon Nova dodávavšetku energiu potrebnú pre výkonný domáci audio systém. Pomocou funkcie Bass Boost a veľkej ozvučnice, poskytuje Nova kompletnú veľkosť a funkcie pre úplne verný výkon.

  Výkonnostne prispôsobené 63mm meniče a 35mm tweetery produkujú bohatší zážitok z počúvania
       Ako prispôsobené akustické balenie, poskytuje Nova čistotu z najvyšších výšok po najhlbšie basy. Jeho 63mm meniče a 35mm tweetery, pri kombinácii s jeho pasívnym žiaričom, doručujú širokopásmový zvuk, ktorý si záväzne získa srdce každého poslucháča.

  Harman DSP pre zlepšené zvukové prostredie a vyjadrenie
       Harman/Kardon Nova je prispôsobiteľný reproduktorový systém s patentovanou technológiou Harman DSP, vyvinutou špeciálne pre meniče a tweetery Nova. Tieto fungujú v tandeme na doručenie zdokonalenej hĺbky zvukového prostredia, spolu s celkovým vyjadrením zvuku. Výsledky hovoria samé za seba: ohromujúce úrovne realizmu pridané ihneď do vášho zážitku z počúvania.

  Kompatibilita s akýmkoľvek zariadením prostredníctvom analógového, optického alebo Bluetooth® bezdrôtového pripojenia s NFC
       Myslite na Harman/Kardon Nova ako na vaše domáce audio riešenie „všetko v jednom“. Tento Harman/Kardon Nova je kompatibilný s takmer akýmkoľvek zvuk doručujúcim zariadením – používajúc analógový 3.5 mm konektor na pripojenie k počítačom, smartfónom, tabletom alebo stereo zariadeniam; nehovoriac o optickom pripojení s televízormi, Apple® TV alebo Roku Box. Okrem toho prichádza so vstavaným Bluetooth® bezdrôtovým pripojením s NFC, takže ho budete môcť spárovať s vašim smartfónom, počítačom alebo tabletom bez použitia žiadnych káblov.
  Obsah balenia:
  1x Harman/Kardon Nova stereo streamovací systém
  1x elektrický adaptér
  1x kábel s 3.5 mm konektorom
  Sprievodca rýchlym štartom

  Technické údaje
  Napájanie elektrickou energiou: 19 V DC, 3 A
  Spotreba elektrickej energie: 57 W maximum, <0.5 W eco pohotovostný režim
  Počet kanálov reproduktora: 2
  Prevodníky: 63 mm pre woofer, 35 mm pre tweeter.
  Zosilňovací výkon: 2*20 W woofer + 2*20 W tweeter
  Frekvenčná odozva: 55 Hz - 20 KHz
  Odstup signálu od šumu: 85 dB pri menovitom výkone (A-zaťažené)
  Frekvenčný rozsah Bluetooth® vysielača: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
  Výkon Bluetooth® vysielača: Max. 4 dBm
  Modulácia Bluetooth® vysielača: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK,

  Popis produktu

  arrow-icon
  Vitajte v novej generácii hi-fi.
       Zoznámte sa s novou tvárou špičkového zvuku: Nova je bezdrôtovým stereo reproduktorovým systémom od spoločnosti Harman Kardon. Vyvinutý pre krásu a výkon, boli Harman Kardon Nova vytvorené s ohľadom na najmenšie detaily v oblasti akustiky a materiálov. Od jednoliateho priehľadného krytu, ktorý odhaľuje turbínové puzdro pre woofery a meniče, až po prispôsobiteľné DSP, prejavuje každý detail systému Nova búrlivé ovácie. Tak kompatibilný ako je podmanivý, sa systém Nova ľahko prispôsobí takmer akémukoľvek audio systému a poskytuje analógové, ale aj optické pripojenia, ako aj bezdrôtové Bluetooth® s NFC, takže budete môcť prehrávať hudbu z takmer akéhokoľvek zariadenia vo vašej domácnosti.

  - Výkonný 2.0 reproduktorový systém
  - Bezdrôtové Bluetooth® pripojenie s NFC pre jednoduché nastavenie
  - Analógové a optické pripojenia pre univerzálne pripojenie k akémukoľvek zdroju
  - Rozšírená basová odozva z duálnych pasívnych žiaričov
  Výkonný 2.0 stereo reproduktorový systém s rozšírenou basovou odozvou
       Pri 80 wattoch výkonu, Harman/Kardon Nova dodávavšetku energiu potrebnú pre výkonný domáci audio systém. Pomocou funkcie Bass Boost a veľkej ozvučnice, poskytuje Nova kompletnú veľkosť a funkcie pre úplne verný výkon.

  Výkonnostne prispôsobené 63mm meniče a 35mm tweetery produkujú bohatší zážitok z počúvania
       Ako prispôsobené akustické balenie, poskytuje Nova čistotu z najvyšších výšok po najhlbšie basy. Jeho 63mm meniče a 35mm tweetery, pri kombinácii s jeho pasívnym žiaričom, doručujú širokopásmový zvuk, ktorý si záväzne získa srdce každého poslucháča.

  Harman DSP pre zlepšené zvukové prostredie a vyjadrenie
       Harman/Kardon Nova je prispôsobiteľný reproduktorový systém s patentovanou technológiou Harman DSP, vyvinutou špeciálne pre meniče a tweetery Nova. Tieto fungujú v tandeme na doručenie zdokonalenej hĺbky zvukového prostredia, spolu s celkovým vyjadrením zvuku. Výsledky hovoria samé za seba: ohromujúce úrovne realizmu pridané ihneď do vášho zážitku z počúvania.

  Kompatibilita s akýmkoľvek zariadením prostredníctvom analógového, optického alebo Bluetooth® bezdrôtového pripojenia s NFC
       Myslite na Harman/Kardon Nova ako na vaše domáce audio riešenie „všetko v jednom“. Tento Harman/Kardon Nova je kompatibilný s takmer akýmkoľvek zvuk doručujúcim zariadením – používajúc analógový 3.5 mm konektor na pripojenie k počítačom, smartfónom, tabletom alebo stereo zariadeniam; nehovoriac o optickom pripojení s televízormi, Apple® TV alebo Roku Box. Okrem toho prichádza so vstavaným Bluetooth® bezdrôtovým pripojením s NFC, takže ho budete môcť spárovať s vašim smartfónom, počítačom alebo tabletom bez použitia žiadnych káblov.

  Špecifikácia

  arrow-icon
  Obsah balenia:
  1x Harman/Kardon Nova stereo streamovací systém
  1x elektrický adaptér
  1x kábel s 3.5 mm konektorom
  Sprievodca rýchlym štartom

  Technické údaje
  Napájanie elektrickou energiou: 19 V DC, 3 A
  Spotreba elektrickej energie: 57 W maximum, <0.5 W eco pohotovostný režim
  Počet kanálov reproduktora: 2
  Prevodníky: 63 mm pre woofer, 35 mm pre tweeter.
  Zosilňovací výkon: 2*20 W woofer + 2*20 W tweeter
  Frekvenčná odozva: 55 Hz - 20 KHz
  Odstup signálu od šumu: 85 dB pri menovitom výkone (A-zaťažené)
  Frekvenčný rozsah Bluetooth® vysielača: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
  Výkon Bluetooth® vysielača: Max. 4 dBm
  Modulácia Bluetooth® vysielača: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK,