Typ: Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom
Frekvenčná odozva: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia: 32 ohmov
Max vstupný výkon: 30 mW
Citlivosť: 100 dB@1 kHz/1 mW

Čo je obsahom balenia
1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho
1x tenké ochranné puzdro
1x kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom/mikrofónom

","meta":{"title":"Harman/Kardon Soho (Android) black","description":"
Prvotriedne skladacie mini slúchadlá
","keywords":"","og_title":"Harman/Kardon Soho (Android) black","og_type":"website","og_description":"Prvotriedne skladacie mini slúchadlá","og_article_author":"","og_article_section":"","og_article_tag":"","og_url":"https://www.jbl.sk/harman-kardon-soho-android-black","og_image":"https://www.jbl.sk/api/v1/image?query=product/20/82/35/9633.jpg&width=1005&height=1005&webp=0","og_image_width":1005,"og_image_height":1005}},"documents":[],"downloads":[],"photogallery":[],"videos":[],"products":[],"totalProducts":null,"next_article":null,"tags":null,"created_date":"2020-02-10T12:54:55.000Z","last_update":"2021-02-12T14:11:57.000Z","is_top":false,"original_id":null,"sitemapIds":[],"breadCrumbs":null,"image":null,"lang_versions":[]}}],"sales":[],"isset":0,"qty_discounts":[],"street":null,"city":null,"zip":null,"type":null,"size_chart_data":[]},"isFetching":false,"connections":{"alternatives":{"isFetching":false,"products":{"colors":{"products":[],"total":0,"offset":0,"limit":10},"connections":{"products":[{"product_id":203173,"type_id":9,"product_name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white","product_slogan":"","product_descr":"
Prvotřídní skládací mini sluchátka
","category_text":"","created_datetime":"2021-01-07T07:28:00.000Z","brand_id":1074,"locked":0,"product_plu":"HK-SOHO I WHT","product_ean":"0282922635144","product_weight":0.63,"picture":"product/20/31/73/9629.jpg","picture_hash":null,"picture_media_script":null,"issale":0,"isnew":0,"isnew_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","product_fts":"","issaleout":0,"issaleout_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","issaleout_since":"2021-09-09T23:01:08.000Z","istop":0,"url":"harman-kardon-soho-ios-white","isactive":1,"rating":"0.00000","rating_users":0,"internal_code":"15205","issale_buy3_pay2":0,"ordered_count":0,"disable_solo_order":0,"disable_discount":0,"min_payment_priority":1,"min_delivery_priority":1,"heureka":0,"heureka_id":null,"notshow":0,"valid_from":null,"valid_to":null,"min_price":179,"max_price":179,"idoklad_id":null,"isset":0,"street":null,"city":null,"zip":null,"karat_id":null,"is_popular":0,"is_recommended":0,"is_favorite":0,"compari_category_fullpath":null,"compari_category_id":null,"same_default_category_for_all_langs":0,"product_system":null,"nautilus_id":null,"b2b_order_available":0,"b2c_order_available":0,"color":null,"buxus_page_id":15205,"helios_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"allow_no_vat":0,"assembling":0,"picture_helios_id":null,"pohoda_last_update":null,"last_update":"2021-04-14T07:16:06.000Z","pohoda_code":null,"ans_id":null,"descr_hash":null,"order_without_stock":0,"outer_id":null,"sold_out":0,"is_configurable":0,"group_name":null,"outer_id2":"3658","outer_payload":"{\"@_Rt\":\"Sti\",\"@_StiId\":3658,\"@_StiCode\":\"HK-SOHO I WHT\",\"@_StiCode2\":15205,\"@_StiPartNo\":\"HKSOHOIWHT\",\"@_StiStoCode1\":\"028292263514\",\"@_StiStoCode2\":4968929035939,\"@_StiCodeEAN\":\"0282922635144\",\"@_StiPL\":1,\"@_StiName\":\"Harman/Kardon Soho (iOS) white\",\"@_StiNameE\":\"Mini sluchadla SOHO s headset pre iOS, white\",\"@_StiPLName\":\"Mini sluchadla SOHO s headset pre iOS, white\",\"@_StiShortPLNote\":\"<div>Prvotriedne skladacie mini slúchadlá</div>\",\"@_StiPLNote\":\"<div><strong>Prekrásny zvuk na cesty.</strong><br />     Harman/Kardon Soho predstavuje nový štandard v oblasti prenosného zvuku aký nemá obdoby, ktorý je vkusne uložený v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky pôsobivé, poskytujú tieto nové slúchadlá \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/jwplayer.js"></script> \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/swfobject.js"></script> \\t<div><strong>Typ:</strong> Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom<br /><strong>Frekvenčná odozva:</strong> 20 Hz ~ 20 kHz<br /><strong>Impedancia:</strong> 32 ohmov<br /><strong>Max vstupný výkon:</strong> 30 mW<br /><strong>Citlivosť:</strong> 100 dB@1 kHz/1 mW<br /><br /><strong>Čo je obsahom balenia</strong><br />1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho<br />1x tenké ochranné puzdro<br />1x kábel s Apple Mfi diaľkovým ovládačom/mikrofónom</div> <div style="text-align: center;"><br /></div>\",\"@_StiYSitId\":0,\"@_StiXSiuId\":0,\"@_StiXSisId\":0,\"@_StiTaxId\":8,\"@_StiXSicId\":2,\"@_StiScaId\":8,\"@_StiTag\":\"SL.DRO.LFS.NAU\",\"@_StiTagI\":0,\"@_StiTagB\":1,\"@_StiTagB2\":0,\"@_StiCutId\":354,\"@_StiXTutId\":0,\"@_StiXCouId\":16,\"@_StiWarDur_X\":744,\"@_StiAvail_X\":0,\"@_StiQtyMinI_X\":0,\"@_StiQtyMaxI_X\":999999.999,\"@_StiComVen_Id\":4400,\"@_StiWeight\":0.63,\"@_StiRefId\":131,\"@_StiPrcRef\":0.02,\"@_StiNonDivQty\":1,\"@_StiXDfpId\":1,\"@_StiNotCheck\":0,\"@_StiHide\":0,\"@_StiHideI\":0,\"@_StiC\":\"2021-03-29T16:57:00\",\"@_StiU\":\"2021-10-20T23:39:00\"}","image_pair":null,"product_parent_id":null,"outer_id3":"3758","updated_at":"2023-01-02T00:00:19.000Z","product_condition":null,"gmerchant_category_id":null,"old_id":203173,"outer_lock_price":0,"sales_agg":142,"prelisting":0,"product_connections":[{"product_id":203173,"connected_id":203246,"connection_type":"CROSSSELL","connected_product_id":203246,"buxus_page_id":16478,"outer_id2":"4948","product_name":"Harman/Kardon Soho Wireless White","picture":"20/32/46/12563.jpg","url":"harman-kardon-soho-wireless-white","unitprice":249,"good_id":225202}],"publish":[{"product_id":203173,"lang_id":"sk","product_name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white","product_slogan":null,"product_description":"
Prvotriedne skladacie mini slúchadlá
\r\n","product_url":"harman-kardon-soho-ios-white","cms_content_id":65552,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-02-03T06:20:24.000Z","sales_agg":0,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"Harman\\/Kardon Soho (iOS) white\",\"annotation\":\"
Prekr\\u00e1sny zvuk na cesty.<\\/strong>
     Harman\\/Kardon Soho predstavuje nov\\u00fd \\u0161tandard v oblasti prenosn\\u00e9ho zvuku ak\\u00fd nem\\u00e1 obdoby, ktor\\u00fd je vkusne ulo\\u017een\\u00fd v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky p\\u00f4sobiv\\u00e9, poskytuj\\u00fa tieto nov\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 od Harman\\/Kardon v\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd zvuk zalo\\u017een\\u00fd na \\u0161peci\\u00e1lne vybrat\\u00fdch 30 mm meni\\u010doch a vysoko v\\u00fdkonn\\u00fdch, neo-prevodn\\u00edkoch pre \\u010dist\\u00e9 v\\u00fd\\u0161ky a kultivovan\\u00fa basov\\u00fa odozvu. Vyroben\\u00e9 z bohatejpre\\u0161\\u00edvanej ko\\u017ee v spojen\\u00ed s v\\u00fdraznou nehrdzavej\\u00facou oce\\u013eou, boli Soho vyvinut\\u00e9 tak, aby vyzerali a zneli viac ako pozoruhodne. Ich hlavov\\u00fd p\\u00e1s je mo\\u017en\\u00e9 prelo\\u017ei\\u0165 smerom dovn\\u00fatra a tak sklopi\\u0165 n\\u00e1u\\u0161n\\u00edky, aby sa vo\\u0161li do ultratenk\\u00e9ho ochrann\\u00e9ho puzdra ako je detsk\\u00e1 rukavica. Kompletn\\u00e9 so svojim vlastn\\u00fdm syst\\u00e9mom vedenia k\\u00e1bla, vstavan\\u00fdm dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom a mikrof\\u00f3nom, s\\u00fa Soho sl\\u00fachadl\\u00e1 odoln\\u00e9a tak jednoduch\\u00e9 a pr\\u00edjmne na pou\\u017e\\u00edvanie, \\u017ee ich nebudete chcie\\u0165 da\\u0165 dole. \\u010ci u\\u017e prehr\\u00e1vate MP3 alebo po\\u010d\\u00favate prostredn\\u00edctvom in\\u00fdch zariaden\\u00ed, Soho odr\\u00e1\\u017ea bohat\\u00e9 dedi\\u010dstvo Harman\\/Kardon v oblasti dizajnu a povesti bezkonkuren\\u010dnej kvality zvuku. Pri \\u010domko\\u013evek \\u010do budete v \\u017eivote potrebova\\u0165, je Harman\\/Kardon Soho perfektn\\u00fdm rie\\u0161en\\u00edm. Elegancia sa sn\\u00fabi s jedine\\u010dnos\\u0165ou vo forme, funkcii a uk\\u00e1\\u017ekov\\u00fdm audio v\\u00fdkonom, ak\\u00fd by ste o\\u010dak\\u00e1vali od Harman\\/Kardon. Nazvime ich osobn\\u00fdm vyjadren\\u00edm, ktor\\u00e9 rastie s vami.

Funkcie<\\/strong>
- D\\u00f4myseln\\u00fd dizajn
- V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd v\\u00fdkon
- Skl\\u00e1pacie, prenosn\\u00e9 a spo\\u013eahliv\\u00e9
- K dispoz\\u00edcii v dvoch verzi\\u00e1ch: k\\u00e1bel s univerz\\u00e1lnym dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom a mikrof\\u00f3nom, kompatibiln\\u00e9 s v\\u00e4\\u010d\\u0161inou smartf\\u00f3nov a zariaden\\u00ed Android,a k\\u00e1bel s trojtla\\u010didlov\\u00fdm dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom\\/mikrof\\u00f3nom, kompatibiln\\u00e9s v\\u00e4\\u010d\\u0161inou Apple\\u2122 zariaden\\u00ed.
- Kompatibiln\\u00e9 s: iPod\\u00ae, iPhone,\\u00ae iPad\\u00ae, MP3 a po\\u010d\\u00edta\\u010dom Android\\u2122, Windows\\u2122, Blackberry\\u2122, MP3 a po\\u010d\\u00edta\\u010dom

\\\"Harman\\/Kardon
D\\u00f4myseln\\u00fd dizajn<\\/strong>
     Za\\u010diatok s potrebou vytvori\\u0165 vynikaj\\u00face, kompaktn\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 sa stal typick\\u00fdm vyhlasen\\u00edm Harman\\/Kardon v oblasti umenia a vedy. Ich praktick\\u00fd dizajn zah\\u0155\\u0148a remeseln\\u00e9 spracovanie v eur\\u00f3pskom \\u0161t\\u00fdle za\\u010dle\\u0148uj\\u00fac luxusn\\u00fd dotyk pre\\u0161\\u00edvanej ko\\u017ee a nehrdzavej\\u00facej ocele, zatia\\u013e \\u010do je mo\\u017en\\u00e9 Harman\\/Kardon Soho zlo\\u017ei\\u0165 pri zanepr\\u00e1zdnenom \\u017eivotnom \\u0161t\\u00fdle a chr\\u00e1ni\\u0165 ich v vlastnom ultra-tenkom ochrannom puzdre.

V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd v\\u00fdkon<\\/strong>
     Harman\\/Kardon akustiku zabezpe\\u010duj\\u00fa 30 mm v\\u00fdkonov\\u00e9 meni\\u010de a neo-prevodn\\u00edky s\\u00eddliace ka\\u017ed\\u00e9 v elegantnom, skladacom n\\u00e1u\\u0161n\\u00edku na dodanie dobr\\u00e9ho mena Harman\\/Kardon v oblasti kvality zvuku. Jasn\\u00e9 v\\u00fd\\u0161ky ahlbok\\u00e9 n\\u00edzky t\\u00f3ny sa sp\\u00e1jaj\\u00fa v rozli\\u010dn\\u00fdch mo\\u017enostiach pripojenia pre mp3 prehr\\u00e1va\\u010de, iOS a androidy

Skl\\u00e1pacie, prenosn\\u00e9, spolahliv\\u00e9<\\/strong>
     Ich pevn\\u00fd hlavov\\u00fd p\\u00e1s z nehrdzavej\\u00facej ocele, ktor\\u00fd sa sklad\\u00e1 smerom dovn\\u00fatra spolu so skl\\u00e1pac\\u00edmi n\\u00e1u\\u0161n\\u00edkmi, stv\\u00e1r\\u0148uje funk\\u010dnos\\u0165 Harman\\/Kardon Soho pre ich bezpe\\u010dn\\u00e9 ulo\\u017eenie do ich ultra-tenk\\u00e9ho, kdeko\\u013evek pasuj\\u00faceho ochrann\\u00e9ho puzdra \\u2013 \\u010do je ide\\u00e1lne pre va\\u0161e cestovate\\u013esk\\u00e9 potreby alebo dodato\\u010dn\\u00fa ochranu. Syst\\u00e9m vedenia k\\u00e1bla zais\\u0165uje zn\\u00ed\\u017eenie mo\\u017enosti opotrebovania a roztrhnutia pri ka\\u017edom pripojen\\u00ed.

\\\"Harman\\/Kardon<\\/div>\",\"short_description\":\"
Prvotriedne skladacie mini sl\\u00fachadl\\u00e1<\\/div>\",\"body\":\"
Typ:<\\/strong> Prenosn\\u00e9 luxusn\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 so skl\\u00e1pac\\u00edm dizajnom a tenk\\u00fdm ochrann\\u00fdm puzdrom
Frekven\\u010dn\\u00e1 odozva:<\\/strong> 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia:<\\/strong> 32 ohmov
Max vstupn\\u00fd v\\u00fdkon:<\\/strong> 30 mW
Citlivos\\u0165:<\\/strong> 100 dB@1 kHz\\/1 mW

\\u010co je obsahom balenia<\\/strong>
1x p\\u00e1r sl\\u00fachadiel Harman\\/Kardon Soho
1x tenk\\u00e9 ochrann\\u00e9 puzdro
1x k\\u00e1bel s Apple Mfi dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom\\/mikrof\\u00f3nom<\\/div>


Bezdrôtové herné slúchadlá na uši

\r\n","product_url":"jbl-quantum-610","cms_content_id":567626,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-02-03T06:20:26.000Z","sales_agg":255,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"JBL Quantum 610\",\"annotation\":\"

Zvuk predstavuje pre\\u017eitie.<\\/h2>

Je \\u010das post\\u00fapi\\u0165 na vy\\u0161\\u0161iu \\u00farove\\u0148 so sl\\u00fachadlami JBL Quantum 610 Wireless. Sl\\u00fachadl\\u00e1 JBL QuantumSURROUND prin\\u00e1\\u0161aj\\u00fa \\u00faplne pohlcuj\\u00faci z\\u00e1\\u017eitok. A 50 mm meni\\u010de poh\\u00e1\\u0148an\\u00e9 technol\\u00f3giou JBL QuantumSOUND SIGNATURE urobia z ka\\u017ed\\u00e9ho momentu epick\\u00fd okamih, \\u010di u\\u017e ste na tajnej misii alebo v z\\u00e1pale hromadnej bitky. V\\u00e1\\u0161 hlas bude znie\\u0165 hlasno a zrete\\u013ene s v\\u00fdklopn\\u00fdm mikrof\\u00f3nom a so svoj\\u00edm t\\u00edmom sa m\\u00f4\\u017eete pripravova\\u0165 a pl\\u00e1nova\\u0165 strat\\u00e9gie na DISCORD, Skype a TeamSpeak. Vychutnajte si dlh\\u0161ie hranie so 40 hodinami v\\u00fddr\\u017ee bat\\u00e9rie alebo sa pripojte k nekone\\u010dn\\u00fdm sedeniam pomocou USB nab\\u00edjacieho k\\u00e1bla.<\\/p>


Získajte zvukovú výhodu. Slúchadlá JBL Quantum 400 vás posunú o krok vpred s priestorovým zvukom, ktorý vás zapojí do hry a umožní vám predvídať každý pohyb. Navrhnutá pre presnosť a pohltenie, vám funkcia JBL QuantumSOUND Signature pomáha pri zvyšovaní výkonu pre skutočnú výhodu v boji. Slúchadlá JBL Quantum 400 sú taktiež vybavené mikrofónom zameriavajúcim sa na hlas pre jasné interakcie medzi viacerými hráčmi, ovládač vyváženia herného zvuku-chatu, ktorý je certifikovaný pre DISCORD a sú kompatibilné s TeamSpeak a ďalšími službami. Ľahký hlavový pás s náušníkmi z pamäťovej peny vám umožňujú pohodlie pri hraní hier po celé hodiny. Hrajte svoju hru so slúchadlami JBL Quantum 400 a ovládnite svojich protivníkov.

\\\"JBL

Funkcie

- Vžite sa do hry s funkciou JBL QuantumSURROUND a DTS
- Funkcia JBL QuantumSOUND Signature poskytuje skutočnú zvukovúvýhodu
- Hrajte sa ešte dlhšie v pohodlí pamäťovej peny
- Výklopný mikrofón zameriavajúci sa nahlas
- Ovládač vyváženia herného zvuku-chatupre plynulú komunikáciu
- Vyrobené pre vaše obľúbené platformy
- Používateľsky prívetivý softvérový balíkJBL QuantumENGINE

\\\"JBL

Vžite sa do hry s funkciou JBL QuantumSURROUND a DTS
Vychutnajte si najúžasnejší zvukový zážitok z hry vďaka prispôsobenému priestorovému zvuku, ktorý je poháňaný s dodávaným softvérom JBL QuantumENGINE. JBL QuantumSURROUND vás stavia do centra tých najpútavejších zážitkov a umožňuje vám pozdvihnúť vašu hru a zvíťaziť nad protivníkom. Sú taktiež vybavené funkciou DTS headphone: X 2.0.

Funkcia JBL QuantumSOUND Signature poskytuje skutočnú zvukovú výhodu
Od najmenších krokov až po najhlasnejší výbuch, robí funkcia QuantumSOUND Signature každú scénu epickou a každého hráča konkurencieschopnejšieho. Náš charakteristický zvuk poskytuje najrealistickejšiu zvukovú scénu pre konkurenčnú výhodu v akejkoľvek bitke.

Hrajte sa ešte dlhšie s pohodlnou pamäťovou penou
Ľahký hlavový pás a náušníky z pamäťovej peny s prvotriednym koženým poťahom sú navrhnuté pre tie najdlhšie herné sedenia.

\\\"JBL

Výklopný mikrofón zameriavajúci sa na hlas
Slúchadlá JBL Quantum 400 vám umožňujú preskupiť jednotky a protivníkov s jasnosťou. Vyklápací mikrofón zameriavajúci sa na hlas je dodávaný s automatickým zapnutím/vypnutím a niekoľkými možnosťami stlmenia.

Ovládač vyvážania herného zvuku-chatu pre plynulú komunikáciu
Slúchadlá JBL Quantum 400 sú vybavené ovládačom vyváženia herného zvuku-chatu certifikovaného DISCORD. Sú taktiež kompatibilné s TeamSpeak a ďalšími komunikačnými platformami.

Vyrobené pre vaše obľúbené platformy
Slúchadlá JBL Quantum 400 vytvorené pre počítačové hry, sú taktiež kompatibilné s Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac a VR.

\\\"JBL

Používateľsky prívetivý softvérový balík JBL QuantumENGINE
Jedinečný výkonný počítačový softvér JBL QuantumENGINE od JBL poháňa pohlcujúci priestorový zvuk. Vyberte si preferované nastavenie priestorového zvuku a prispôsobte si herné slúchadlá JBL Quantum 400 z používateľsky príjemného ovládacieho panela, vytvárajte samostatné profily a RGB efekty a upravujte nastavenia mikrofónu. Môžete tiež nastaviť ekvalizér alebo si vybrať zo 6 predvolieb.\",\"short_description\":\"USB herné slúchadlá na uši s ovládačom vyváženia herného zvuku-chatu\",\"body\":\"Veľkosť meniča: 50 mm dynamické meniče
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz
Frekvenčná odozva mikrofónu: 100 Hz – 10 kHz
Maximálny vstupný výkon: 30 mW
Citlivosť: 98 dB SPL @1 kHz/1 mW
Citlivosť mikrofónu: -40 dBV @1 kHz/Pa
Impedancia: 32 ohmov
Dĺžka kábla: 3,5 mm audio kábel (1,2 m) +kábel typu C-A (3 m)
Vzor snímania mikrofónu: Smerovateľný
Veľkosť mikrofónu: 4 mm x 1,5 mm
Hmotnosť: 274 g

Obsah balenia:
Slúchadlá JBL Quantum 400
Nabíjací kábel typu C na typ A
3,5 mm audio kábel
Ochranná pena na mikrofón
Sprievodca rýchlym štartom/Záručné podmienky/Bezpečnostné upozornenia



Explore Pro, navrhnutý s ohľadom na outdoorových nadšencov, má dizajn za uchom, odolné kevlarové káble, trojtlačidlový mikrofónový systém s úplným ovládaním stopy, hovoru a hlasitosti a revolučnú technológiu Quickly Magnet. Prelomte svoje hranice. Super odolný pogumovaný povrch.

\r\n","product_url":"yurbuds-explore-pro","cms_content_id":65754,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-02-03T06:20:24.000Z","sales_agg":99,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"Yurbuds Explore Pro\",\"annotation\":\"

Prekonajte svoje hranice s yurbuds\\u00ae Adventure Series. Sl\\u00fachadl\\u00e1 Explore\\u2122 Pro, navrhnut\\u00e9 s oh\\u013eadom na outdoorov\\u00fdch nad\\u0161encov, maj\\u00fa ploch\\u00e9 tkan\\u00e9 \\u0161n\\u00fary s ochrannou vrstvou, ktor\\u00e1 zaru\\u010duje odolnos\\u0165 vo\\u010di vode a zamotaniu.Kon\\u0161trukcia za uchom obsahuje revolu\\u010dn\\u00e9 magnety Quik Clik\\u2122, ktor\\u00e9 sa nezamot\\u00e1vaj\\u00fa a zabezpe\\u010duj\\u00fa jednoduch\\u00e9 pren\\u00e1\\u0161anie a skladovanie, a syst\\u00e9m 3 tla\\u010didiel s mikrof\\u00f3nom na plynul\\u00e9 ovl\\u00e1danie skladby, hovoru a hlasitosti.Oce\\u0148ovan\\u00fd ergonomick\\u00fd dizajn Yurbuds, technol\\u00f3giu TwistLock\\u00ae a pohodln\\u00e9 nosenie FlexSoft\\u00ae zaru\\u010duj\\u00fa, \\u017ee od sl\\u00fachadiel Explore Pro v\\u00e1s nikdy nebud\\u00fa bolie\\u0165 u\\u0161i a nikdy nevypadn\\u00fa. Kompatibiln\\u00e9 so zariadeniami Apple\\u00ae.<\\/strong><\\/p>

FlexSoft: <\\/strong>ergonomicky navrhnut\\u00fd tak, aby sa vyhli oblastiam ucha bohat\\u00fdm na nervy. Vyroben\\u00e9 z flexibiln\\u00e9ho silik\\u00f3nu, yurbuds s\\u00fa ultra m\\u00e4kk\\u00e9 a pohodln\\u00e9 po cel\\u00e9 hodiny.
Odolnos\\u0165 vo\\u010di potu + vode:<\\/strong> vyvinut\\u00e9 pre tr\\u00e9ning v ak\\u00fdchko\\u013evek podmienkach, ochrana IPX5
Povedomie o okolitom hluku:<\\/strong> navrhnut\\u00e9 tak, aby umo\\u017e\\u0148ovalo viac okolit\\u00e9ho hluku ako v\\u00e4\\u010d\\u0161ina in\\u00fdch sl\\u00fachadiel pri rovnakej \\u00farovni hlasitosti.
V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00e1 kvalita zvuku: <\\/strong>klinicky overen\\u00e1 akustika pre hlb\\u0161\\u00ed a bohat\\u0161\\u00ed zvuk.
Technol\\u00f3gia QuikClik\\u2122 :<\\/strong> magnet pre lep\\u0161iu prenosnos\\u0165.<\\/p>

Balenie:<\\/strong><\\/p>

\\u0160portov\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 yurbuds Explore Pro
2 ve\\u013ekosti nau\\u0161n\\u00edkov 
Spona
\\u0160portov\\u00e9 puzdro na pren\\u00e1\\u0161anie<\\/p>

 <\\/p>\",\"short_description\":\"

Explore Pro, navrhnut\\u00fd s oh\\u013eadom na outdoorov\\u00fdch nad\\u0161encov, m\\u00e1 dizajn za uchom, odoln\\u00e9 kevlarov\\u00e9 k\\u00e1ble, trojtla\\u010didlov\\u00fd mikrof\\u00f3nov\\u00fd syst\\u00e9m s \\u00fapln\\u00fdm ovl\\u00e1dan\\u00edm stopy, hovoru a hlasitosti a revolu\\u010dn\\u00fa technol\\u00f3giu Quickly Magnet. Prelomte svoje hranice. Super odoln\\u00fd pogumovan\\u00fd povrch.<\\/p>\",\"body\":\"

 • 15 mm meni\\u010de<\\/li>
 • Dynamick\\u00e9 meni\\u010de<\\/li>
 • Frekven\\u010dn\\u00e1 odozva: 20Hz-20kHz<\\/li>
 • Neodymov\\u00fd magnet<\\/li>
 • Kompatibilita: pre iPhone\\u00ae, iPad\\u00ae a iPod\\u00ae.<\\/li> <\\/ul>\",\"redir\":null,\"meta\":{\"title\":\"Yurbuds Explore\\u2122 Pro\",\"description\":null,\"keywords\":null,\"og_title\":\"Yurbuds Explore\\u2122 Pro\",\"og_type\":null,\"og_description\":null,\"og_article_author\":null,\"og_article_section\":null,\"og_article_tag\":null,\"og_url\":null,\"og_image\":null}}","id":65754,"name":"Yurbuds Explore Pro","created_date":"2021-01-20T05:38:12.000Z","draft":0,"rss":0,"last_update":"2021-03-23T05:39:24.000Z","videos":[{"video_id":4981,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_final_webmix.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_final_webmix.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:15.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":4982,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:15.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":4983,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_twistlock_inspire.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_twistlock_inspire.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:15.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":4984,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:15.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28616,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_twistlock_inspire.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_twistlock_inspire.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:12.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28617,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_final_webmix.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_final_webmix.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:12.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28618,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:12.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28619,"content_id":65754,"video_name":"yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","video_description":"","video_url":"65754/yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:12.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null}],"documents":[],"photogallery":[],"downloads":[]}}],"goods":[{"good_id":225251,"product_id":203295,"group_prices":null,"availability_date":"2023-02-06T06:37:34.148Z","buy_price":null,"idoklad_id":null,"helios_id":null,"order_quantity_min":null,"helios_units":null,"stores_info":[{"good_id":225251,"store_name":"","store_id":"DEFAULT","quantity":9},{"good_id":225251,"store_name":"JBL B2C","store_id":"JBL-B2C","quantity":0}],"goods_in_set":null,"custom_order_nr":null,"product":null,"sum_price":null,"sum_unpacking_cost":null,"sum_unpacking_cost_without_vat":null,"final_price_without_vat":66.6583,"final_price_without_b2b_discount":null,"customer_discount":null,"b2b_discount":null,"pdp":false,"customer_discount_pcn":null,"special_discount_pcn":null,"special_discount":null,"special_discount_without_vat":null,"picture_helios_id":null,"outer_id":null,"package":null,"good_sort":null,"unitprice_without_vat":null,"outer_payload":null,"sale_b2b":false,"sale_b2c":true,"backup_cart_price":null,"corporate_price":79.99,"recycling_fee":0.02,"currency_id":"EUR","vat_rate":20,"availability_id":1,"units":"ks","order_number":null,"ean":"6925281906039","internal_code":"","on_stock_count":9,"is_on_stock":true,"point_good":0,"points_amount":80,"sale_percentage":19.201999999999998,"oldprice":99,"price_without_vat":66.6583,"lang":"sk","sale":false,"order_quantity_limit":false,"giftcard":null,"weight":0,"web_attribs":null,"web_order_attribs":[],"price_without_vat_sale":82.5,"purchaseprice":0,"sale_valid":null,"priceinfo":null,"unitprice_sale":null,"final_price":79.99,"imagePath":null,"color":null,"warranty":"24 mesiacov","warranty_cz":"24 měsíců","unitprice":79.99,"karat_id":null,"valid_from":"2023-02-03T06:37:34.152Z","valid_to":"2023-02-03T06:37:34.152Z","customer_prices":null,"group_price":{"unitprice":0,"oldprice":0,"sale_percentage":0},"availability":{"avail_id":1,"avail_uniqid":"Skladom","order_available":1,"avail_name":null,"translations":[{"avail_id":1,"lang":"sk","avail_name":"Skladom"}]},"currency":{"id":"EUR","name":"EUR"},"qtyDiscounts":[],"parent_good_id":null,"product_type":9}],"main_good":{"good_id":225251,"product_id":203295,"group_prices":null,"availability_date":"2023-02-06T06:37:34.148Z","buy_price":null,"idoklad_id":null,"helios_id":null,"order_quantity_min":null,"helios_units":null,"stores_info":[{"good_id":225251,"store_name":"","store_id":"DEFAULT","quantity":9},{"good_id":225251,"store_name":"JBL B2C","store_id":"JBL-B2C","quantity":0}],"goods_in_set":null,"custom_order_nr":null,"product":null,"sum_price":null,"sum_unpacking_cost":null,"sum_unpacking_cost_without_vat":null,"final_price_without_vat":66.6583,"final_price_without_b2b_discount":null,"customer_discount":null,"b2b_discount":null,"pdp":false,"customer_discount_pcn":null,"special_discount_pcn":null,"special_discount":null,"special_discount_without_vat":null,"picture_helios_id":null,"outer_id":null,"package":null,"good_sort":null,"unitprice_without_vat":null,"outer_payload":null,"sale_b2b":false,"sale_b2c":true,"backup_cart_price":null,"corporate_price":79.99,"recycling_fee":0.02,"currency_id":"EUR","vat_rate":20,"availability_id":1,"units":"ks","order_number":null,"ean":"6925281906039","internal_code":"","on_stock_count":9,"is_on_stock":true,"point_good":0,"points_amount":80,"sale_percentage":19.201999999999998,"oldprice":99,"price_without_vat":66.6583,"lang":"sk","sale":false,"order_quantity_limit":false,"giftcard":null,"weight":0,"web_attribs":null,"web_order_attribs":[],"price_without_vat_sale":82.5,"purchaseprice":0,"sale_valid":null,"priceinfo":null,"unitprice_sale":null,"final_price":79.99,"imagePath":null,"color":null,"warranty":"24 mesiacov","warranty_cz":"24 měsíců","unitprice":79.99,"karat_id":null,"valid_from":"2023-02-03T06:37:34.152Z","valid_to":"2023-02-03T06:37:34.152Z","customer_prices":null,"group_price":{"unitprice":0,"oldprice":0,"sale_percentage":0},"availability":{"avail_id":1,"avail_uniqid":"Skladom","order_available":1,"avail_name":null,"translations":[{"avail_id":1,"lang":"sk","avail_name":"Skladom"}]},"currency":{"id":"EUR","name":"EUR"},"qtyDiscounts":[],"parent_good_id":null,"product_type":9},"attribs":[{"attrib_id":273,"type_id":9,"group_id":null,"attrib_name":"Značka","attrib_ismulti":0,"attrib_sort":-1,"attrib_pbl":1,"attrib_unit":"","attrib_list":1,"attrib_code":null,"attrib_grid":0,"attrib_uid":"ZNACKA","attrib_type":"zakladny","translations":[],"values":[{"value_id":1809,"attrib_id":273,"attrib_value":"Yurbuds","attrib_pict":null,"group_id":null,"searchfilter":1,"value_sort":null,"istop":0}]}],"sizeChartData":[],"name":"Yurbuds Explore Pro"},{"product_id":203293,"type_id":9,"product_name":"Yurbuds Venture Talk","product_slogan":"","product_descr":"Sluchátka pro náročné outdoorové aktivity s univerzálním ovladačem a mikrofonem. Krytí: IPX 5","category_text":null,"created_datetime":"2021-01-06T23:00:00.000Z","brand_id":907,"locked":0,"product_plu":"YBADVENT01ORG","product_ean":"6925281906091","product_weight":0.086,"picture":"product/20/32/93/13251.jpg","picture_hash":null,"picture_media_script":null,"issale":0,"isnew":0,"isnew_valid":null,"product_fts":"","issaleout":0,"issaleout_valid":null,"issaleout_since":null,"istop":0,"url":"yurbuds-venture-talk","isactive":1,"rating":"0.00000","rating_users":0,"internal_code":"16806","issale_buy3_pay2":0,"ordered_count":0,"disable_solo_order":0,"disable_discount":0,"min_payment_priority":1,"min_delivery_priority":1,"heureka":1,"heureka_id":709,"notshow":0,"valid_from":null,"valid_to":null,"min_price":59.99,"max_price":59.99,"idoklad_id":null,"isset":0,"street":"","city":"","zip":"","karat_id":null,"is_popular":0,"is_recommended":0,"is_favorite":0,"compari_category_fullpath":null,"compari_category_id":null,"same_default_category_for_all_langs":0,"product_system":"","nautilus_id":null,"b2b_order_available":0,"b2c_order_available":0,"color":null,"buxus_page_id":16806,"helios_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"allow_no_vat":0,"assembling":0,"picture_helios_id":null,"pohoda_last_update":null,"last_update":"2021-04-14T07:35:19.000Z","pohoda_code":null,"ans_id":null,"descr_hash":null,"order_without_stock":0,"outer_id":null,"sold_out":0,"is_configurable":0,"group_name":null,"outer_id2":"4812","outer_payload":"{\"@_Rt\":\"Sti\",\"@_StiId\":4812,\"@_StiCode\":\"YBADVENT01ORG\",\"@_StiCode2\":16806,\"@_StiCodeEAN\":6925281906091,\"@_StiPL\":1,\"@_StiName\":\"Yurbuds Venture™ Talk\",\"@_StiNameE\":\"Venture Talk,20Hz-20kHz,15mm menic,headset,IPX5\",\"@_StiPLName\":\"Venture Talk,20Hz-20kHz,15mm menic,headset,IPX5\",\"@_StiShortPLNote\":\"Slúchadla pre náročné outdoorové aktivity s univerzálnym ovládačom a mikrofónom. Krytie: IPX 5\",\"@_StiPLNote\":\"Designed with the outdoor enthusiast in mind, the Venture™ Talk features flat woven cords with a protective coating for water- and tangle-resistant durability. The in-ear design includes revolutionary Quik Clik™ Tangle-Free Magnets providing easy portabil \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/jwplayer.js"></script> \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/swfobject.js"></script> \\t<div style="text-align: center;"></div>\",\"@_StiYSitId\":0,\"@_StiXSiuId\":0,\"@_StiXSisId\":0,\"@_StiTaxId\":8,\"@_StiXSicId\":2,\"@_StiScaId\":10,\"@_StiManId\":28,\"@_StiTag\":\"SL.DRO.SPO.STU\",\"@_StiTagI\":0,\"@_StiTagB\":1,\"@_StiTagB2\":0,\"@_StiCutId\":354,\"@_StiXTutId\":0,\"@_StiXCouId\":16,\"@_StiWarDur_X\":744,\"@_StiAvail_X\":0,\"@_StiQtyMinI_X\":0,\"@_StiQtyMaxI_X\":999999.999,\"@_StiComVen_Id\":4400,\"@_StiWeight\":0.086,\"@_StiRefId\":131,\"@_StiPrcRef\":0.02,\"@_StiNonDivQty\":1,\"@_StiXDfpId\":1,\"@_StiNotCheck\":0,\"@_StiHide\":0,\"@_StiHideI\":0,\"@_StiC\":\"2021-03-29T16:57:00\",\"@_StiU\":\"2021-10-21T00:55:00\"}","image_pair":null,"product_parent_id":null,"outer_id3":"4912","updated_at":"2022-12-24T01:00:17.000Z","product_condition":null,"gmerchant_category_id":null,"old_id":203293,"outer_lock_price":0,"sales_agg":60,"prelisting":0,"product_connections":[{"product_id":203293,"connected_id":203295,"connection_type":"ALTERNATIVE","connected_product_id":203295,"buxus_page_id":16885,"outer_id2":"4840","product_name":"Yurbuds Explore Pro","picture":"20/32/95/13511.jpg","url":"yurbuds-explore-pro","unitprice":79.99,"good_id":225251}],"publish":[{"product_id":203293,"lang_id":"sk","product_name":"Yurbuds Venture Talk","product_slogan":null,"product_description":"

  Prekročte svoje hranice s yurbuds série Adventure. Slúchadlá Venture Talk bola navrhnutá v spolupráci so športovými nadšencami a prinášajú ploché tkané káble s ochrannou vrstvou pre odolnosť voči vode i zamotania.

  \r\n","product_url":"yurbuds-venture-talk","cms_content_id":65751,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-02-03T06:20:24.000Z","sales_agg":0,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"Yurbuds Venture Talk\",\"annotation\":\"

  Silik\\u00f3nov\\u00e9 n\\u00e1stavce FlexSoft<\\/strong>: pre dlhotrvaj\\u00face pohodln\\u00e9 po\\u010d\\u00favanie
  Umo\\u017e\\u0148uj\\u00fa po\\u010du\\u0165 okolit\\u00fd zvuk:<\\/strong> v\\u010faka tomu ste v bezpe\\u010d\\u00ed aj pri \\u0161portovan\\u00ed na verejn\\u00fdch priestranstv\\u00e1ch
  Potu odoln\\u00e1 kon\\u0161trukcia:<\\/strong> sl\\u00fachadl\\u00e1 s\\u00fa odoln\\u00e1 vo\\u010di da\\u017e\\u010fu, vode i potu, ochrana IPX5
  Technol\\u00f3gia TwistLock:<\\/strong> zais\\u0165uje bezpe\\u010dn\\u00e9 uchytenie sl\\u00fachadla v uchu a garantuje, \\u017ee nevypadne ani pri n\\u00e1ro\\u010dn\\u00fdch \\u0161portov\\u00fdch aktivit\\u00e1ch
  Magnety Quick Click:<\\/strong> staraj\\u00fa sa o to, aby sa sl\\u00fachadl\\u00e1 pri pren\\u00e1\\u0161an\\u00ed nezamotali
  Pleten\\u00e9 k\\u00e1ble:<\\/strong> pre roz\\u0161\\u00edren\\u00fa odolnos\\u0165 a prenosnos\\u0165, s\\u00fa rezistentn\\u00e9 vo\\u010di zamotania aj natrhnutie
  Dva p\\u00e1ry roz\\u0161iruj\\u00facich n\\u00e1stavcov a \\u0161portov\\u00e9 vrec\\u00fa\\u0161ko v balen\\u00ed
  Mikrof\\u00f3n a jednotla\\u010didlov\\u00e9 ovl\\u00e1danie hlasitosti hudby a hovorov pre chytr\\u00e9 telef\\u00f3ny a tablety<\\/p>

   <\\/p>

   <\\/p>\",\"short_description\":\"

  Prekro\\u010dte svoje hranice s yurbuds s\\u00e9rie Adventure. Sl\\u00fachadl\\u00e1 Venture Talk bola navrhnut\\u00e1 v spolupr\\u00e1ci so \\u0161portov\\u00fdmi nad\\u0161encami a prin\\u00e1\\u0161aj\\u00fa ploch\\u00e9 tkan\\u00e9 k\\u00e1ble s ochrannou vrstvou pre odolnos\\u0165 vo\\u010di vode i zamotania.<\\/p>\",\"body\":\"

  • Typ sl\\u00fachadiel: \\u0161portov\\u00e9<\\/li>
  • N\\u00e1stavce do u\\u0161\\u00ed: 2 ve\\u013ekosti (S, M)<\\/li>
  • Dizajn sl\\u00fachadiel: do zvukovodu<\\/li>
  • Ve\\u013ekos\\u0165 meni\\u010da: 15 mm<\\/li>
  • Minim\\u00e1lna frekvencia: 20 Hz<\\/li>
  • Maxim\\u00e1lna frekvencia: 20.000 Hz<\\/li>
  • D\\u013a\\u017eka k\\u00e1bla: 120 cm<\\/li>
  • Ovl\\u00e1danie: 3 tla\\u010didl\\u00e1<\\/li>
  • Kompatibilita: kompatibiln\\u00e9 so zariadeniami Apple\\u00ae.<\\/li> <\\/ul>\",\"redir\":null,\"meta\":{\"title\":\"Yurbuds Venture\\u2122 Talk\",\"description\":null,\"keywords\":null,\"og_title\":\"Yurbuds Venture\\u2122 Talk\",\"og_type\":null,\"og_description\":null,\"og_article_author\":null,\"og_article_section\":null,\"og_article_tag\":null,\"og_url\":null,\"og_image\":null}}","id":65751,"name":"Yurbuds Venture Talk","created_date":"2021-01-20T05:38:10.000Z","draft":0,"rss":0,"last_update":"2021-03-23T05:39:23.000Z","videos":[{"video_id":4977,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_twistlock_inspire.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_twistlock_inspire.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:11.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":4978,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_final_webmix.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_final_webmix.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:11.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":4979,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:11.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":4980,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2019-10-02T20:51:11.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28612,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_twistlock_inspire.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_twistlock_inspire.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:10.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28613,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_final_webmix.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_final_webmix.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:10.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28614,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_endurance_series_-_inspire_focus_100-400_earphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:10.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null},{"video_id":28615,"content_id":65751,"video_name":"yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","video_description":"","video_url":"65751/yurbuds_brand_intro_sportearphones.m4v","ordering":null,"created_date":"2020-07-29T11:44:10.000Z","created_user":null,"webshow":1,"video_width":null,"video_height":null}],"documents":[],"photogallery":[],"downloads":[]}}],"goods":[{"good_id":225249,"product_id":203293,"group_prices":null,"availability_date":"2023-02-06T06:37:34.148Z","buy_price":null,"idoklad_id":null,"helios_id":null,"order_quantity_min":null,"helios_units":null,"stores_info":[{"good_id":225249,"store_name":"","store_id":"DEFAULT","quantity":10},{"good_id":225249,"store_name":"JBL B2C","store_id":"JBL-B2C","quantity":0}],"goods_in_set":null,"custom_order_nr":null,"product":null,"sum_price":null,"sum_unpacking_cost":null,"sum_unpacking_cost_without_vat":null,"final_price_without_vat":49.9917,"final_price_without_b2b_discount":null,"customer_discount":null,"b2b_discount":null,"pdp":false,"customer_discount_pcn":null,"special_discount_pcn":null,"special_discount":null,"special_discount_without_vat":null,"picture_helios_id":null,"outer_id":null,"package":null,"good_sort":null,"unitprice_without_vat":null,"outer_payload":null,"sale_b2b":false,"sale_b2c":true,"backup_cart_price":null,"corporate_price":59.99,"recycling_fee":0.02,"currency_id":"EUR","vat_rate":20,"availability_id":1,"units":"ks","order_number":null,"ean":"6925281906091","internal_code":"","on_stock_count":10,"is_on_stock":true,"point_good":0,"points_amount":60,"sale_percentage":24.918599999999998,"oldprice":79.9,"price_without_vat":49.9917,"lang":"sk","sale":false,"order_quantity_limit":false,"giftcard":null,"weight":0,"web_attribs":null,"web_order_attribs":[],"price_without_vat_sale":66.5833,"purchaseprice":0,"sale_valid":null,"priceinfo":null,"unitprice_sale":null,"final_price":59.99,"imagePath":null,"color":null,"warranty":"24 mesiacov","warranty_cz":"24 měsíců","unitprice":59.99,"karat_id":null,"valid_from":"2023-02-03T06:37:34.152Z","valid_to":"2023-02-03T06:37:34.152Z","customer_prices":null,"group_price":{"unitprice":0,"oldprice":0,"sale_percentage":0},"availability":{"avail_id":1,"avail_uniqid":"Skladom","order_available":1,"avail_name":null,"translations":[{"avail_id":1,"lang":"sk","avail_name":"Skladom"}]},"currency":{"id":"EUR","name":"EUR"},"qtyDiscounts":[],"parent_good_id":null,"product_type":9}],"main_good":{"good_id":225249,"product_id":203293,"group_prices":null,"availability_date":"2023-02-06T06:37:34.148Z","buy_price":null,"idoklad_id":null,"helios_id":null,"order_quantity_min":null,"helios_units":null,"stores_info":[{"good_id":225249,"store_name":"","store_id":"DEFAULT","quantity":10},{"good_id":225249,"store_name":"JBL B2C","store_id":"JBL-B2C","quantity":0}],"goods_in_set":null,"custom_order_nr":null,"product":null,"sum_price":null,"sum_unpacking_cost":null,"sum_unpacking_cost_without_vat":null,"final_price_without_vat":49.9917,"final_price_without_b2b_discount":null,"customer_discount":null,"b2b_discount":null,"pdp":false,"customer_discount_pcn":null,"special_discount_pcn":null,"special_discount":null,"special_discount_without_vat":null,"picture_helios_id":null,"outer_id":null,"package":null,"good_sort":null,"unitprice_without_vat":null,"outer_payload":null,"sale_b2b":false,"sale_b2c":true,"backup_cart_price":null,"corporate_price":59.99,"recycling_fee":0.02,"currency_id":"EUR","vat_rate":20,"availability_id":1,"units":"ks","order_number":null,"ean":"6925281906091","internal_code":"","on_stock_count":10,"is_on_stock":true,"point_good":0,"points_amount":60,"sale_percentage":24.918599999999998,"oldprice":79.9,"price_without_vat":49.9917,"lang":"sk","sale":false,"order_quantity_limit":false,"giftcard":null,"weight":0,"web_attribs":null,"web_order_attribs":[],"price_without_vat_sale":66.5833,"purchaseprice":0,"sale_valid":null,"priceinfo":null,"unitprice_sale":null,"final_price":59.99,"imagePath":null,"color":null,"warranty":"24 mesiacov","warranty_cz":"24 měsíců","unitprice":59.99,"karat_id":null,"valid_from":"2023-02-03T06:37:34.152Z","valid_to":"2023-02-03T06:37:34.152Z","customer_prices":null,"group_price":{"unitprice":0,"oldprice":0,"sale_percentage":0},"availability":{"avail_id":1,"avail_uniqid":"Skladom","order_available":1,"avail_name":null,"translations":[{"avail_id":1,"lang":"sk","avail_name":"Skladom"}]},"currency":{"id":"EUR","name":"EUR"},"qtyDiscounts":[],"parent_good_id":null,"product_type":9},"attribs":[{"attrib_id":273,"type_id":9,"group_id":null,"attrib_name":"Značka","attrib_ismulti":0,"attrib_sort":-1,"attrib_pbl":1,"attrib_unit":"","attrib_list":1,"attrib_code":null,"attrib_grid":0,"attrib_uid":"ZNACKA","attrib_type":"zakladny","translations":[],"values":[{"value_id":1809,"attrib_id":273,"attrib_value":"Yurbuds","attrib_pict":null,"group_id":null,"searchfilter":1,"value_sort":null,"istop":0}]}],"sizeChartData":[],"name":"Yurbuds Venture Talk"}],"total":6,"offset":0,"limit":99}}},"crosssell":{"isFetching":false,"products":{"products":[],"total":0,"offset":0,"limit":99}},"accessories":{"isFetching":false}},"articles":{"isFetching":false,"articles":[],"total":0,"offset":0}},"search":{"searchedProducts":null,"searchParams":{"total":0}},"homepage":{"newProducts":{"isFetching":false,"productsData":null},"saleProducts":{"isFetching":false,"productsData":null},"adBanner":null,"topBrands":null,"homeCategories":null,"reviews":null},"cms":{"isFetching":false,"isFetchingArticles":false,"support":{"isFetching":false,"isFetchingArticles":false},"searchArticles":{"data":null,"isFetching":false},"allArticles":{"articles":null,"total":0}},"myAccount":{"userInfo":{"isFetching":false,"data":null,"financialData":null,"addresses":[],"deliveryAddresses":{"delivery_addresses":[],"isFetching":false},"childUsers":{"isFetching":false,"child_users":null},"orders":{"isFetching":false,"orders_by_id":{},"orders_ids":[],"orders":[]},"invoices":{"isFetching":true,"invoices":[],"unpaidInvoices":[]},"brands":{"isFetching":true,"brands":[]},"backOrders":{"isFetching":false,"backOrders":[]},"orderedProducts":{"orderedProducts":[],"isFetching":false},"finishedOrder":{"isFetching":false,"data":null},"requestDetail":{"isFetching":false,"data":null},"requests":{"isFetching":false,"requests_by_id":{},"requests_ids":[]},"favorites":{"isFetching":false,"favorites_by_id":{},"favorites_ids":[]}}},"cart":{"data":null,"isFetching":false,"error":null,"showProblems":false,"zoneId":null,"deliveryPaymentInfo":{"data":null,"isFetching":false,"error":null,"byId":null,"ids":[]},"addToCartModal":false,"addToCartModalProduct":null,"addToCartModalIsRequest":false,"addToCartModalIsFromCategory":false,"wasAddedToCartModal":false,"wasAddedToCartModalProduct":null,"wasAddedToCartModalCount":0,"wasAddedToCartModalFetching":false,"wasAddedToCartModalBoughtToo":null,"couponError":null},"actions":{"jblActions":{"data":[],"isFetching":false}},"action":{"action":{"data":null,"isFetching":false}}}

   Harman/Kardon Soho (Android) black

   Prvotriedne skladacie mini slúchadlá
   Popisarrow-icon

   Výrobca

   HARMAN/KARDON

   Záruka

   24 mesiacov

   Kód tovaru

   HK-SOHO A BLK

   EAN kód

   0282922635076

   Popis produktu

   Špecifikácia

   Súvisiace produkty

   Prekrásny zvuk na cesty.
        Harman/Kardon Soho predstavuje nový štandard v oblasti prenosného zvuku aký nemá obdoby, ktorý je vkusne uložený v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky pôsobivé, poskytujú tieto nové slúchadlá od Harman/Kardon výnimočný zvuk založený na špeciálne vybratých 30 mm meničoch a vysoko výkonných, neo-prevodníkoch pre čisté výšky a kultivovanú basovú odozvu. Vyrobené z bohatejprešívanej kože v spojení s výraznou nehrdzavejúcou oceľou, boli Soho vyvinuté tak, aby vyzerali a zneli viac ako pozoruhodne. Ich hlavový pás je možné preložiť smerom dovnútra a tak sklopiť náušníky, aby sa vošli do ultratenkého ochranného puzdra ako je detská rukavica. Kompletné so svojim vlastným systémom vedenia kábla, vstavaným diaľkovým ovládačom a mikrofónom, sú Soho slúchadlá odolnéa tak jednoduché a príjmne na používanie, že ich nebudete chcieť dať dole. Či už prehrávate MP3 alebo počúvate prostredníctvom iných zariadení, Soho odráža bohaté dedičstvo Harman/Kardon v oblasti dizajnu a povesti bezkonkurenčnej kvality zvuku. Pri čomkoľvek čo budete v živote potrebovať, je Harman/Kardon Soho perfektným riešením. Elegancia sa snúbi s jedinečnosťou vo forme, funkcii a ukážkovým audio výkonom, aký by ste očakávali od Harman/Kardon. Nazvime ich osobným vyjadrením, ktoré rastie s vami.

   Funkcie
   - Dômyselný dizajn
   - Výnimočný výkon
   - Sklápacie, prenosné a spoľahlivé
   - K dispozícii v dvoch verziách: kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom a mikrofónom, kompatibilné s väčšinou smartfónov a zariadení Android,a kábel s trojtlačidlovým diaľkovým ovládačom/mikrofónom, kompatibilnés väčšinou Apple™ zariadení.
   - Kompatibilné s: iPod®, iPhone,® iPad®, MP3 a počítačom Android™, Windows™, Blackberry™, MP3 a počítačom

   Harman/Kardon Soho
   Dômyselný dizajn
        Začiatok s potrebou vytvoriť vynikajúce, kompaktné slúchadlá sa stal typickým vyhlasením Harman/Kardon v oblasti umenia a vedy. Ich praktický dizajn zahŕňa remeselné spracovanie v európskom štýle začleňujúc luxusný dotyk prešívanej kože a nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ čo je možné Harman/Kardon Soho zložiť pri zaneprázdnenom životnom štýle a chrániť ich v vlastnom ultra-tenkom ochrannom puzdre.

   Výnimočný výkon
        Harman/Kardon akustiku zabezpečujú 30 mm výkonové meniče a neo-prevodníky sídliace každé v elegantnom, skladacom náušníku na dodanie dobrého mena Harman/Kardon v oblasti kvality zvuku. Jasné výšky ahlboké nízky tóny sa spájajú v rozličných možnostiach pripojenia pre mp3 prehrávače, iOS a androidy

   Sklápacie, prenosné, spolahlivé
        Ich pevný hlavový pás z nehrdzavejúcej ocele, ktorý sa skladá smerom dovnútra spolu so sklápacími náušníkmi, stvárňuje funkčnosť Harman/Kardon Soho pre ich bezpečné uloženie do ich ultra-tenkého, kdekoľvek pasujúceho ochranného puzdra – čo je ideálne pre vaše cestovateľské potreby alebo dodatočnú ochranu. Systém vedenia kábla zaisťuje zníženie možnosti opotrebovania a roztrhnutia pri každom pripojení.

   Harman/Kardon Soho
   Typ: Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom
   Frekvenčná odozva: 20 Hz ~ 20 kHz
   Impedancia: 32 ohmov
   Max vstupný výkon: 30 mW
   Citlivosť: 100 dB@1 kHz/1 mW

   Čo je obsahom balenia
   1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho
   1x tenké ochranné puzdro
   1x kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom/mikrofónom

   Popis produktu

   arrow-icon
   Prekrásny zvuk na cesty.
        Harman/Kardon Soho predstavuje nový štandard v oblasti prenosného zvuku aký nemá obdoby, ktorý je vkusne uložený v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky pôsobivé, poskytujú tieto nové slúchadlá od Harman/Kardon výnimočný zvuk založený na špeciálne vybratých 30 mm meničoch a vysoko výkonných, neo-prevodníkoch pre čisté výšky a kultivovanú basovú odozvu. Vyrobené z bohatejprešívanej kože v spojení s výraznou nehrdzavejúcou oceľou, boli Soho vyvinuté tak, aby vyzerali a zneli viac ako pozoruhodne. Ich hlavový pás je možné preložiť smerom dovnútra a tak sklopiť náušníky, aby sa vošli do ultratenkého ochranného puzdra ako je detská rukavica. Kompletné so svojim vlastným systémom vedenia kábla, vstavaným diaľkovým ovládačom a mikrofónom, sú Soho slúchadlá odolnéa tak jednoduché a príjmne na používanie, že ich nebudete chcieť dať dole. Či už prehrávate MP3 alebo počúvate prostredníctvom iných zariadení, Soho odráža bohaté dedičstvo Harman/Kardon v oblasti dizajnu a povesti bezkonkurenčnej kvality zvuku. Pri čomkoľvek čo budete v živote potrebovať, je Harman/Kardon Soho perfektným riešením. Elegancia sa snúbi s jedinečnosťou vo forme, funkcii a ukážkovým audio výkonom, aký by ste očakávali od Harman/Kardon. Nazvime ich osobným vyjadrením, ktoré rastie s vami.

   Funkcie
   - Dômyselný dizajn
   - Výnimočný výkon
   - Sklápacie, prenosné a spoľahlivé
   - K dispozícii v dvoch verziách: kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom a mikrofónom, kompatibilné s väčšinou smartfónov a zariadení Android,a kábel s trojtlačidlovým diaľkovým ovládačom/mikrofónom, kompatibilnés väčšinou Apple™ zariadení.
   - Kompatibilné s: iPod®, iPhone,® iPad®, MP3 a počítačom Android™, Windows™, Blackberry™, MP3 a počítačom

   Harman/Kardon Soho
   Dômyselný dizajn
        Začiatok s potrebou vytvoriť vynikajúce, kompaktné slúchadlá sa stal typickým vyhlasením Harman/Kardon v oblasti umenia a vedy. Ich praktický dizajn zahŕňa remeselné spracovanie v európskom štýle začleňujúc luxusný dotyk prešívanej kože a nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ čo je možné Harman/Kardon Soho zložiť pri zaneprázdnenom životnom štýle a chrániť ich v vlastnom ultra-tenkom ochrannom puzdre.

   Výnimočný výkon
        Harman/Kardon akustiku zabezpečujú 30 mm výkonové meniče a neo-prevodníky sídliace každé v elegantnom, skladacom náušníku na dodanie dobrého mena Harman/Kardon v oblasti kvality zvuku. Jasné výšky ahlboké nízky tóny sa spájajú v rozličných možnostiach pripojenia pre mp3 prehrávače, iOS a androidy

   Sklápacie, prenosné, spolahlivé
        Ich pevný hlavový pás z nehrdzavejúcej ocele, ktorý sa skladá smerom dovnútra spolu so sklápacími náušníkmi, stvárňuje funkčnosť Harman/Kardon Soho pre ich bezpečné uloženie do ich ultra-tenkého, kdekoľvek pasujúceho ochranného puzdra – čo je ideálne pre vaše cestovateľské potreby alebo dodatočnú ochranu. Systém vedenia kábla zaisťuje zníženie možnosti opotrebovania a roztrhnutia pri každom pripojení.

   Harman/Kardon Soho

   Špecifikácia

   arrow-icon
   Typ: Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom
   Frekvenčná odozva: 20 Hz ~ 20 kHz
   Impedancia: 32 ohmov
   Max vstupný výkon: 30 mW
   Citlivosť: 100 dB@1 kHz/1 mW

   Čo je obsahom balenia
   1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho
   1x tenké ochranné puzdro
   1x kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom/mikrofónom