Typ: Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom
Frekvenčná odozva: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia: 32 ohmov
Max vstupný výkon: 30 mW
Citlivosť: 100 dB@1 kHz/1 mW

Čo je obsahom balenia
1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho
1x tenké ochranné puzdro
1x kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom/mikrofónom

","meta":{"title":"Harman/Kardon Soho (Android) white","description":"
Prvotriedne skladacie mini slúchadlá
","keywords":"","og_title":"Harman/Kardon Soho (Android) white","og_type":"website","og_description":"Prvotriedne skladacie mini slúchadlá","og_article_author":"","og_article_section":"","og_article_tag":"","og_url":"https://www.jbl.sk/harman-kardon-soho-android-white","og_image":"https://www.jbl.sk/api/v1/image?query=product/20/82/34/9632.jpg&width=1005&height=1005&webp=0","og_image_width":1005,"og_image_height":1005}},"documents":[],"downloads":[],"photogallery":[],"videos":[],"products":[],"totalProducts":null,"next_article":null,"tags":null,"created_date":"2020-02-10T12:54:55.000Z","last_update":"2021-02-12T14:11:57.000Z","is_top":false,"original_id":null,"sitemapIds":[],"breadCrumbs":null,"calculated_meta":null,"image":null,"lang_versions":[]}}],"sales":[],"current_sales":[],"isset":0,"qty_discounts":[],"street":null,"city":null,"zip":null,"type":null,"size_chart_data":[]},"isFetching":false,"connections":{"alternatives":{"isFetching":false,"products":{"colors":{"products":[],"total":0,"offset":0,"limit":10},"connections":{"products":[{"product_id":203173,"type_id":9,"product_name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white","product_slogan":"","product_descr":"
Prvotřídní skládací mini sluchátka
","category_text":"","created_datetime":"2021-01-07T07:28:00.000Z","brand_id":1074,"locked":0,"product_plu":"HK-SOHO I WHT","product_ean":"0282922635144","product_weight":0.63,"picture":"product/20/31/73/9629.jpg","picture_hash":null,"picture_media_script":null,"issale":0,"isnew":0,"isnew_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","product_fts":"","issaleout":0,"issaleout_valid":"2021-09-09T22:00:00.000Z","issaleout_since":"2021-09-09T23:01:08.000Z","istop":0,"url":"harman-kardon-soho-ios-white","isactive":1,"rating":"0.00000","rating_users":0,"internal_code":"15205","issale_buy3_pay2":0,"ordered_count":0,"disable_solo_order":0,"disable_discount":0,"min_payment_priority":1,"min_delivery_priority":1,"heureka":0,"heureka_id":null,"notshow":0,"valid_from":null,"valid_to":null,"min_price":179,"max_price":179,"idoklad_id":null,"isset":0,"street":null,"city":null,"zip":null,"karat_id":null,"is_popular":0,"is_recommended":0,"is_favorite":0,"compari_category_fullpath":null,"compari_category_id":null,"same_default_category_for_all_langs":0,"product_system":null,"nautilus_id":null,"b2b_order_available":0,"b2c_order_available":0,"color":null,"buxus_page_id":15205,"helios_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"allow_no_vat":0,"assembling":0,"picture_helios_id":null,"pohoda_last_update":null,"last_update":"2021-04-14T07:16:06.000Z","pohoda_code":null,"ans_id":null,"descr_hash":null,"order_without_stock":0,"outer_id":null,"sold_out":0,"is_configurable":0,"group_name":null,"outer_id2":"3658","outer_payload":"{\"@_Rt\":\"Sti\",\"@_StiId\":3658,\"@_StiCode\":\"HK-SOHO I WHT\",\"@_StiCode2\":15205,\"@_StiPartNo\":\"HKSOHOIWHT\",\"@_StiStoCode1\":\"028292263514\",\"@_StiStoCode2\":4968929035939,\"@_StiCodeEAN\":\"0282922635144\",\"@_StiPL\":1,\"@_StiName\":\"Harman/Kardon Soho (iOS) white\",\"@_StiNameE\":\"Mini sluchadla SOHO s headset pre iOS, white\",\"@_StiPLName\":\"Mini sluchadla SOHO s headset pre iOS, white\",\"@_StiShortPLNote\":\"<div>Prvotriedne skladacie mini slúchadlá</div>\",\"@_StiPLNote\":\"<div><strong>Prekrásny zvuk na cesty.</strong><br />     Harman/Kardon Soho predstavuje nový štandard v oblasti prenosného zvuku aký nemá obdoby, ktorý je vkusne uložený v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky pôsobivé, poskytujú tieto nové slúchadlá \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/jwplayer.js"></script> \\t\\t<script type="text/javascript" src="https://www.vzdy.sk/buxus/docs/jwplayer/swfobject.js"></script> \\t<div><strong>Typ:</strong> Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom<br /><strong>Frekvenčná odozva:</strong> 20 Hz ~ 20 kHz<br /><strong>Impedancia:</strong> 32 ohmov<br /><strong>Max vstupný výkon:</strong> 30 mW<br /><strong>Citlivosť:</strong> 100 dB@1 kHz/1 mW<br /><br /><strong>Čo je obsahom balenia</strong><br />1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho<br />1x tenké ochranné puzdro<br />1x kábel s Apple Mfi diaľkovým ovládačom/mikrofónom</div> <div style="text-align: center;"><br /></div>\",\"@_StiYSitId\":0,\"@_StiXSiuId\":0,\"@_StiXSisId\":0,\"@_StiTaxId\":8,\"@_StiXSicId\":2,\"@_StiScaId\":8,\"@_StiTag\":\"SL.DRO.LFS.NAU\",\"@_StiTagI\":0,\"@_StiTagB\":1,\"@_StiTagB2\":0,\"@_StiCutId\":354,\"@_StiXTutId\":0,\"@_StiXCouId\":16,\"@_StiWarDur_X\":744,\"@_StiAvail_X\":0,\"@_StiQtyMinI_X\":0,\"@_StiQtyMaxI_X\":999999.999,\"@_StiComVen_Id\":4400,\"@_StiWeight\":0.63,\"@_StiRefId\":131,\"@_StiPrcRef\":0.02,\"@_StiNonDivQty\":1,\"@_StiXDfpId\":1,\"@_StiNotCheck\":0,\"@_StiHide\":0,\"@_StiHideI\":0,\"@_StiC\":\"2021-03-29T16:57:00\",\"@_StiU\":\"2021-10-20T23:39:00\"}","image_pair":null,"product_parent_id":null,"outer_id3":"3758","updated_at":"2023-01-02T00:00:19.000Z","product_condition":null,"gmerchant_category_id":null,"old_id":203173,"outer_lock_price":0,"sales_agg":142,"prelisting":0,"product_connections":[{"product_id":203173,"connected_id":203246,"connection_type":"CROSSSELL","connected_product_id":203246,"buxus_page_id":16478,"outer_id2":"4948","product_name":"Harman/Kardon Soho Wireless White","picture":"20/32/46/12563.jpg","url":"harman-kardon-soho-wireless-white","unitprice":249,"good_id":225202}],"publish":[{"product_id":203173,"lang_id":"sk","product_name":"Harman/Kardon Soho (iOS) white","product_slogan":null,"product_description":"
Prvotriedne skladacie mini slúchadlá
\r\n","product_url":"harman-kardon-soho-ios-white","cms_content_id":65552,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-04-01T04:20:28.000Z","sales_agg":0,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"Harman\\/Kardon Soho (iOS) white\",\"annotation\":\"
Prekr\\u00e1sny zvuk na cesty.<\\/strong>
     Harman\\/Kardon Soho predstavuje nov\\u00fd \\u0161tandard v oblasti prenosn\\u00e9ho zvuku ak\\u00fd nem\\u00e1 obdoby, ktor\\u00fd je vkusne ulo\\u017een\\u00fd v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky p\\u00f4sobiv\\u00e9, poskytuj\\u00fa tieto nov\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 od Harman\\/Kardon v\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd zvuk zalo\\u017een\\u00fd na \\u0161peci\\u00e1lne vybrat\\u00fdch 30 mm meni\\u010doch a vysoko v\\u00fdkonn\\u00fdch, neo-prevodn\\u00edkoch pre \\u010dist\\u00e9 v\\u00fd\\u0161ky a kultivovan\\u00fa basov\\u00fa odozvu. Vyroben\\u00e9 z bohatejpre\\u0161\\u00edvanej ko\\u017ee v spojen\\u00ed s v\\u00fdraznou nehrdzavej\\u00facou oce\\u013eou, boli Soho vyvinut\\u00e9 tak, aby vyzerali a zneli viac ako pozoruhodne. Ich hlavov\\u00fd p\\u00e1s je mo\\u017en\\u00e9 prelo\\u017ei\\u0165 smerom dovn\\u00fatra a tak sklopi\\u0165 n\\u00e1u\\u0161n\\u00edky, aby sa vo\\u0161li do ultratenk\\u00e9ho ochrann\\u00e9ho puzdra ako je detsk\\u00e1 rukavica. Kompletn\\u00e9 so svojim vlastn\\u00fdm syst\\u00e9mom vedenia k\\u00e1bla, vstavan\\u00fdm dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom a mikrof\\u00f3nom, s\\u00fa Soho sl\\u00fachadl\\u00e1 odoln\\u00e9a tak jednoduch\\u00e9 a pr\\u00edjmne na pou\\u017e\\u00edvanie, \\u017ee ich nebudete chcie\\u0165 da\\u0165 dole. \\u010ci u\\u017e prehr\\u00e1vate MP3 alebo po\\u010d\\u00favate prostredn\\u00edctvom in\\u00fdch zariaden\\u00ed, Soho odr\\u00e1\\u017ea bohat\\u00e9 dedi\\u010dstvo Harman\\/Kardon v oblasti dizajnu a povesti bezkonkuren\\u010dnej kvality zvuku. Pri \\u010domko\\u013evek \\u010do budete v \\u017eivote potrebova\\u0165, je Harman\\/Kardon Soho perfektn\\u00fdm rie\\u0161en\\u00edm. Elegancia sa sn\\u00fabi s jedine\\u010dnos\\u0165ou vo forme, funkcii a uk\\u00e1\\u017ekov\\u00fdm audio v\\u00fdkonom, ak\\u00fd by ste o\\u010dak\\u00e1vali od Harman\\/Kardon. Nazvime ich osobn\\u00fdm vyjadren\\u00edm, ktor\\u00e9 rastie s vami.

Funkcie<\\/strong>
- D\\u00f4myseln\\u00fd dizajn
- V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd v\\u00fdkon
- Skl\\u00e1pacie, prenosn\\u00e9 a spo\\u013eahliv\\u00e9
- K dispoz\\u00edcii v dvoch verzi\\u00e1ch: k\\u00e1bel s univerz\\u00e1lnym dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom a mikrof\\u00f3nom, kompatibiln\\u00e9 s v\\u00e4\\u010d\\u0161inou smartf\\u00f3nov a zariaden\\u00ed Android,a k\\u00e1bel s trojtla\\u010didlov\\u00fdm dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom\\/mikrof\\u00f3nom, kompatibiln\\u00e9s v\\u00e4\\u010d\\u0161inou Apple\\u2122 zariaden\\u00ed.
- Kompatibiln\\u00e9 s: iPod\\u00ae, iPhone,\\u00ae iPad\\u00ae, MP3 a po\\u010d\\u00edta\\u010dom Android\\u2122, Windows\\u2122, Blackberry\\u2122, MP3 a po\\u010d\\u00edta\\u010dom

\\\"Harman\\/Kardon
D\\u00f4myseln\\u00fd dizajn<\\/strong>
     Za\\u010diatok s potrebou vytvori\\u0165 vynikaj\\u00face, kompaktn\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 sa stal typick\\u00fdm vyhlasen\\u00edm Harman\\/Kardon v oblasti umenia a vedy. Ich praktick\\u00fd dizajn zah\\u0155\\u0148a remeseln\\u00e9 spracovanie v eur\\u00f3pskom \\u0161t\\u00fdle za\\u010dle\\u0148uj\\u00fac luxusn\\u00fd dotyk pre\\u0161\\u00edvanej ko\\u017ee a nehrdzavej\\u00facej ocele, zatia\\u013e \\u010do je mo\\u017en\\u00e9 Harman\\/Kardon Soho zlo\\u017ei\\u0165 pri zanepr\\u00e1zdnenom \\u017eivotnom \\u0161t\\u00fdle a chr\\u00e1ni\\u0165 ich v vlastnom ultra-tenkom ochrannom puzdre.

V\\u00fdnimo\\u010dn\\u00fd v\\u00fdkon<\\/strong>
     Harman\\/Kardon akustiku zabezpe\\u010duj\\u00fa 30 mm v\\u00fdkonov\\u00e9 meni\\u010de a neo-prevodn\\u00edky s\\u00eddliace ka\\u017ed\\u00e9 v elegantnom, skladacom n\\u00e1u\\u0161n\\u00edku na dodanie dobr\\u00e9ho mena Harman\\/Kardon v oblasti kvality zvuku. Jasn\\u00e9 v\\u00fd\\u0161ky ahlbok\\u00e9 n\\u00edzky t\\u00f3ny sa sp\\u00e1jaj\\u00fa v rozli\\u010dn\\u00fdch mo\\u017enostiach pripojenia pre mp3 prehr\\u00e1va\\u010de, iOS a androidy

Skl\\u00e1pacie, prenosn\\u00e9, spolahliv\\u00e9<\\/strong>
     Ich pevn\\u00fd hlavov\\u00fd p\\u00e1s z nehrdzavej\\u00facej ocele, ktor\\u00fd sa sklad\\u00e1 smerom dovn\\u00fatra spolu so skl\\u00e1pac\\u00edmi n\\u00e1u\\u0161n\\u00edkmi, stv\\u00e1r\\u0148uje funk\\u010dnos\\u0165 Harman\\/Kardon Soho pre ich bezpe\\u010dn\\u00e9 ulo\\u017eenie do ich ultra-tenk\\u00e9ho, kdeko\\u013evek pasuj\\u00faceho ochrann\\u00e9ho puzdra \\u2013 \\u010do je ide\\u00e1lne pre va\\u0161e cestovate\\u013esk\\u00e9 potreby alebo dodato\\u010dn\\u00fa ochranu. Syst\\u00e9m vedenia k\\u00e1bla zais\\u0165uje zn\\u00ed\\u017eenie mo\\u017enosti opotrebovania a roztrhnutia pri ka\\u017edom pripojen\\u00ed.

\\\"Harman\\/Kardon<\\/div>\",\"short_description\":\"
Prvotriedne skladacie mini sl\\u00fachadl\\u00e1<\\/div>\",\"body\":\"
Typ:<\\/strong> Prenosn\\u00e9 luxusn\\u00e9 sl\\u00fachadl\\u00e1 so skl\\u00e1pac\\u00edm dizajnom a tenk\\u00fdm ochrann\\u00fdm puzdrom
Frekven\\u010dn\\u00e1 odozva:<\\/strong> 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia:<\\/strong> 32 ohmov
Max vstupn\\u00fd v\\u00fdkon:<\\/strong> 30 mW
Citlivos\\u0165:<\\/strong> 100 dB@1 kHz\\/1 mW

\\u010co je obsahom balenia<\\/strong>
1x p\\u00e1r sl\\u00fachadiel Harman\\/Kardon Soho
1x tenk\\u00e9 ochrann\\u00e9 puzdro
1x k\\u00e1bel s Apple Mfi dia\\u013ekov\\u00fdm ovl\\u00e1da\\u010dom\\/mikrof\\u00f3nom<\\/div>


Bezdrôtové herné slúchadlá na uši

\r\n","product_url":"jbl-quantum-610","cms_content_id":567626,"publish":1,"product_fts":null,"default_category_id":null,"status_b2b":0,"status_b2c":0,"import_lock":1,"product_parent_id":null,"updated_at":"2023-04-01T04:20:29.000Z","sales_agg":405,"content":{"json_content":"{\"@attributes\":{\"listdisplay\":\"\"},\"name\":\"JBL Quantum 610\",\"annotation\":\"

Zvuk predstavuje pre\\u017eitie.<\\/h2>

Je \\u010das post\\u00fapi\\u0165 na vy\\u0161\\u0161iu \\u00farove\\u0148 so sl\\u00fachadlami JBL Quantum 610 Wireless. Sl\\u00fachadl\\u00e1 JBL QuantumSURROUND prin\\u00e1\\u0161aj\\u00fa \\u00faplne pohlcuj\\u00faci z\\u00e1\\u017eitok. A 50 mm meni\\u010de poh\\u00e1\\u0148an\\u00e9 technol\\u00f3giou JBL QuantumSOUND SIGNATURE urobia z ka\\u017ed\\u00e9ho momentu epick\\u00fd okamih, \\u010di u\\u017e ste na tajnej misii alebo v z\\u00e1pale hromadnej bitky. V\\u00e1\\u0161 hlas bude znie\\u0165 hlasno a zrete\\u013ene s v\\u00fdklopn\\u00fdm mikrof\\u00f3nom a so svoj\\u00edm t\\u00edmom sa m\\u00f4\\u017eete pripravova\\u0165 a pl\\u00e1nova\\u0165 strat\\u00e9gie na DISCORD, Skype a TeamSpeak. Vychutnajte si dlh\\u0161ie hranie so 40 hodinami v\\u00fddr\\u017ee bat\\u00e9rie alebo sa pripojte k nekone\\u010dn\\u00fdm sedeniam pomocou USB nab\\u00edjacieho k\\u00e1bla.<\\/p>


Získajte zvukovú výhodu. Slúchadlá JBL Quantum 400 vás posunú o krok vpred s priestorovým zvukom, ktorý vás zapojí do hry a umožní vám predvídať každý pohyb. Navrhnutá pre presnosť a pohltenie, vám funkcia JBL QuantumSOUND Signature pomáha pri zvyšovaní výkonu pre skutočnú výhodu v boji. Slúchadlá JBL Quantum 400 sú taktiež vybavené mikrofónom zameriavajúcim sa na hlas pre jasné interakcie medzi viacerými hráčmi, ovládač vyváženia herného zvuku-chatu, ktorý je certifikovaný pre DISCORD a sú kompatibilné s TeamSpeak a ďalšími službami. Ľahký hlavový pás s náušníkmi z pamäťovej peny vám umožňujú pohodlie pri hraní hier po celé hodiny. Hrajte svoju hru so slúchadlami JBL Quantum 400 a ovládnite svojich protivníkov.

\\\"JBL

Funkcie

- Vžite sa do hry s funkciou JBL QuantumSURROUND a DTS
- Funkcia JBL QuantumSOUND Signature poskytuje skutočnú zvukovúvýhodu
- Hrajte sa ešte dlhšie v pohodlí pamäťovej peny
- Výklopný mikrofón zameriavajúci sa nahlas
- Ovládač vyváženia herného zvuku-chatupre plynulú komunikáciu
- Vyrobené pre vaše obľúbené platformy
- Používateľsky prívetivý softvérový balíkJBL QuantumENGINE

\\\"JBL

Vžite sa do hry s funkciou JBL QuantumSURROUND a DTS
Vychutnajte si najúžasnejší zvukový zážitok z hry vďaka prispôsobenému priestorovému zvuku, ktorý je poháňaný s dodávaným softvérom JBL QuantumENGINE. JBL QuantumSURROUND vás stavia do centra tých najpútavejších zážitkov a umožňuje vám pozdvihnúť vašu hru a zvíťaziť nad protivníkom. Sú taktiež vybavené funkciou DTS headphone: X 2.0.

Funkcia JBL QuantumSOUND Signature poskytuje skutočnú zvukovú výhodu
Od najmenších krokov až po najhlasnejší výbuch, robí funkcia QuantumSOUND Signature každú scénu epickou a každého hráča konkurencieschopnejšieho. Náš charakteristický zvuk poskytuje najrealistickejšiu zvukovú scénu pre konkurenčnú výhodu v akejkoľvek bitke.

Hrajte sa ešte dlhšie s pohodlnou pamäťovou penou
Ľahký hlavový pás a náušníky z pamäťovej peny s prvotriednym koženým poťahom sú navrhnuté pre tie najdlhšie herné sedenia.

\\\"JBL

Výklopný mikrofón zameriavajúci sa na hlas
Slúchadlá JBL Quantum 400 vám umožňujú preskupiť jednotky a protivníkov s jasnosťou. Vyklápací mikrofón zameriavajúci sa na hlas je dodávaný s automatickým zapnutím/vypnutím a niekoľkými možnosťami stlmenia.

Ovládač vyvážania herného zvuku-chatu pre plynulú komunikáciu
Slúchadlá JBL Quantum 400 sú vybavené ovládačom vyváženia herného zvuku-chatu certifikovaného DISCORD. Sú taktiež kompatibilné s TeamSpeak a ďalšími komunikačnými platformami.

Vyrobené pre vaše obľúbené platformy
Slúchadlá JBL Quantum 400 vytvorené pre počítačové hry, sú taktiež kompatibilné s Xbox™, PlayStation™, Nintendo Switch™, Mobile, Mac a VR.

\\\"JBL

Používateľsky prívetivý softvérový balík JBL QuantumENGINE
Jedinečný výkonný počítačový softvér JBL QuantumENGINE od JBL poháňa pohlcujúci priestorový zvuk. Vyberte si preferované nastavenie priestorového zvuku a prispôsobte si herné slúchadlá JBL Quantum 400 z používateľsky príjemného ovládacieho panela, vytvárajte samostatné profily a RGB efekty a upravujte nastavenia mikrofónu. Môžete tiež nastaviť ekvalizér alebo si vybrať zo 6 predvolieb.\",\"short_description\":\"USB herné slúchadlá na uši s ovládačom vyváženia herného zvuku-chatu\",\"body\":\"Veľkosť meniča: 50 mm dynamické meniče
Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz
Frekvenčná odozva mikrofónu: 100 Hz – 10 kHz
Maximálny vstupný výkon: 30 mW
Citlivosť: 98 dB SPL @1 kHz/1 mW
Citlivosť mikrofónu: -40 dBV @1 kHz/Pa
Impedancia: 32 ohmov
Dĺžka kábla: 3,5 mm audio kábel (1,2 m) +kábel typu C-A (3 m)
Vzor snímania mikrofónu: Smerovateľný
Veľkosť mikrofónu: 4 mm x 1,5 mm
Hmotnosť: 274 g

Obsah balenia:
Slúchadlá JBL Quantum 400
Nabíjací kábel typu C na typ A
3,5 mm audio kábel
Ochranná pena na mikrofón
Sprievodca rýchlym štartom/Záručné podmienky/Bezpečnostné upozornenia



Harman/Kardon Soho (Android) white

Prvotriedne skladacie mini slúchadlá
Popisarrow-icon

Výrobca

HARMAN/KARDON

Záruka

24 mesiacov

Kód tovaru

HK-SOHO A WHT

EAN kód

0282922635212

Popis produktu

Špecifikácia

Súvisiace produkty

Prekrásny zvuk na cesty.
     Harman/Kardon Soho predstavuje nový štandard v oblasti prenosného zvuku aký nemá obdoby, ktorý je vkusne uložený v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky pôsobivé, poskytujú tieto nové slúchadlá od Harman/Kardon výnimočný zvuk založený na špeciálne vybratých 30 mm meničoch a vysoko výkonných, neo-prevodníkoch pre čisté výšky a kultivovanú basovú odozvu. Vyrobené z bohatejprešívanej kože v spojení s výraznou nehrdzavejúcou oceľou, boli Soho vyvinuté tak, aby vyzerali a zneli viac ako pozoruhodne. Ich hlavový pás je možné preložiť smerom dovnútra a tak sklopiť náušníky, aby sa vošli do ultratenkého ochranného puzdra ako je detská rukavica. Kompletné so svojim vlastným systémom vedenia kábla, vstavaným diaľkovým ovládačom a mikrofónom, sú Soho slúchadlá odolnéa tak jednoduché a príjmne na používanie, že ich nebudete chcieť dať dole. Či už prehrávate MP3 alebo počúvate prostredníctvom iných zariadení, Soho odráža bohaté dedičstvo Harman/Kardon v oblasti dizajnu a povesti bezkonkurenčnej kvality zvuku. Pri čomkoľvek čo budete v živote potrebovať, je Harman/Kardon Soho perfektným riešením. Elegancia sa snúbi s jedinečnosťou vo forme, funkcii a ukážkovým audio výkonom, aký by ste očakávali od Harman/Kardon. Nazvime ich osobným vyjadrením, ktoré rastie s vami.

Funkcie
- Dômyselný dizajn
- Výnimočný výkon
- Sklápacie, prenosné a spoľahlivé
- K dispozícii v dvoch verziách: kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom a mikrofónom, kompatibilné s väčšinou smartfónov a zariadení Android,a kábel s trojtlačidlovým diaľkovým ovládačom/mikrofónom, kompatibilnés väčšinou Apple™ zariadení.
- Kompatibilné s: iPod®, iPhone,® iPad®, MP3 a počítačom Android™, Windows™, Blackberry™, MP3 a počítačom

Harman/Kardon Soho
Dômyselný dizajn
     Začiatok s potrebou vytvoriť vynikajúce, kompaktné slúchadlá sa stal typickým vyhlasením Harman/Kardon v oblasti umenia a vedy. Ich praktický dizajn zahŕňa remeselné spracovanie v európskom štýle začleňujúc luxusný dotyk prešívanej kože a nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ čo je možné Harman/Kardon Soho zložiť pri zaneprázdnenom životnom štýle a chrániť ich v vlastnom ultra-tenkom ochrannom puzdre.

Výnimočný výkon
     Harman/Kardon akustiku zabezpečujú 30 mm výkonové meniče a neo-prevodníky sídliace každé v elegantnom, skladacom náušníku na dodanie dobrého mena Harman/Kardon v oblasti kvality zvuku. Jasné výšky ahlboké nízky tóny sa spájajú v rozličných možnostiach pripojenia pre mp3 prehrávače, iOS a androidy

Sklápacie, prenosné, spolahlivé
     Ich pevný hlavový pás z nehrdzavejúcej ocele, ktorý sa skladá smerom dovnútra spolu so sklápacími náušníkmi, stvárňuje funkčnosť Harman/Kardon Soho pre ich bezpečné uloženie do ich ultra-tenkého, kdekoľvek pasujúceho ochranného puzdra – čo je ideálne pre vaše cestovateľské potreby alebo dodatočnú ochranu. Systém vedenia kábla zaisťuje zníženie možnosti opotrebovania a roztrhnutia pri každom pripojení.

Harman/Kardon Soho
Typ: Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom
Frekvenčná odozva: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia: 32 ohmov
Max vstupný výkon: 30 mW
Citlivosť: 100 dB@1 kHz/1 mW

Čo je obsahom balenia
1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho
1x tenké ochranné puzdro
1x kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom/mikrofónom

Popis produktu

arrow-icon
Prekrásny zvuk na cesty.
     Harman/Kardon Soho predstavuje nový štandard v oblasti prenosného zvuku aký nemá obdoby, ktorý je vkusne uložený v elegantnom sofistikovanom obale. Esteticky pôsobivé, poskytujú tieto nové slúchadlá od Harman/Kardon výnimočný zvuk založený na špeciálne vybratých 30 mm meničoch a vysoko výkonných, neo-prevodníkoch pre čisté výšky a kultivovanú basovú odozvu. Vyrobené z bohatejprešívanej kože v spojení s výraznou nehrdzavejúcou oceľou, boli Soho vyvinuté tak, aby vyzerali a zneli viac ako pozoruhodne. Ich hlavový pás je možné preložiť smerom dovnútra a tak sklopiť náušníky, aby sa vošli do ultratenkého ochranného puzdra ako je detská rukavica. Kompletné so svojim vlastným systémom vedenia kábla, vstavaným diaľkovým ovládačom a mikrofónom, sú Soho slúchadlá odolnéa tak jednoduché a príjmne na používanie, že ich nebudete chcieť dať dole. Či už prehrávate MP3 alebo počúvate prostredníctvom iných zariadení, Soho odráža bohaté dedičstvo Harman/Kardon v oblasti dizajnu a povesti bezkonkurenčnej kvality zvuku. Pri čomkoľvek čo budete v živote potrebovať, je Harman/Kardon Soho perfektným riešením. Elegancia sa snúbi s jedinečnosťou vo forme, funkcii a ukážkovým audio výkonom, aký by ste očakávali od Harman/Kardon. Nazvime ich osobným vyjadrením, ktoré rastie s vami.

Funkcie
- Dômyselný dizajn
- Výnimočný výkon
- Sklápacie, prenosné a spoľahlivé
- K dispozícii v dvoch verziách: kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom a mikrofónom, kompatibilné s väčšinou smartfónov a zariadení Android,a kábel s trojtlačidlovým diaľkovým ovládačom/mikrofónom, kompatibilnés väčšinou Apple™ zariadení.
- Kompatibilné s: iPod®, iPhone,® iPad®, MP3 a počítačom Android™, Windows™, Blackberry™, MP3 a počítačom

Harman/Kardon Soho
Dômyselný dizajn
     Začiatok s potrebou vytvoriť vynikajúce, kompaktné slúchadlá sa stal typickým vyhlasením Harman/Kardon v oblasti umenia a vedy. Ich praktický dizajn zahŕňa remeselné spracovanie v európskom štýle začleňujúc luxusný dotyk prešívanej kože a nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ čo je možné Harman/Kardon Soho zložiť pri zaneprázdnenom životnom štýle a chrániť ich v vlastnom ultra-tenkom ochrannom puzdre.

Výnimočný výkon
     Harman/Kardon akustiku zabezpečujú 30 mm výkonové meniče a neo-prevodníky sídliace každé v elegantnom, skladacom náušníku na dodanie dobrého mena Harman/Kardon v oblasti kvality zvuku. Jasné výšky ahlboké nízky tóny sa spájajú v rozličných možnostiach pripojenia pre mp3 prehrávače, iOS a androidy

Sklápacie, prenosné, spolahlivé
     Ich pevný hlavový pás z nehrdzavejúcej ocele, ktorý sa skladá smerom dovnútra spolu so sklápacími náušníkmi, stvárňuje funkčnosť Harman/Kardon Soho pre ich bezpečné uloženie do ich ultra-tenkého, kdekoľvek pasujúceho ochranného puzdra – čo je ideálne pre vaše cestovateľské potreby alebo dodatočnú ochranu. Systém vedenia kábla zaisťuje zníženie možnosti opotrebovania a roztrhnutia pri každom pripojení.

Harman/Kardon Soho

Špecifikácia

arrow-icon
Typ: Prenosné luxusné slúchadlá so sklápacím dizajnom a tenkým ochranným puzdrom
Frekvenčná odozva: 20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia: 32 ohmov
Max vstupný výkon: 30 mW
Citlivosť: 100 dB@1 kHz/1 mW

Čo je obsahom balenia
1x pár slúchadiel Harman/Kardon Soho
1x tenké ochranné puzdro
1x kábel s univerzálnym diaľkovým ovládačom/mikrofónom