Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci DSI Slovakia, s.r.o., Letná 42, Košice - mestská časť Staré Mesto 04001, IČO: 31670172, Obchodný register Mestského súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 2901/V, (ďalej len 'DSI Slovakia, s.r.o.')

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA
zákazníci

V DSI Slovakia, s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.

Kategórie osobných údajov - Prevádzkovateľ

Oblasť Činnosť Typy osobných údajov
Zamestnanecký IS Korešpondencia Titul, meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodných partneroch, kontaktná osoba, doručovacia adresa
IS Účtovníctvo Vedenie účtovníctva Titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, tel. číslo, email, bankové spojenie, kontaktná osoba a pod.
Obchodné vzťahy Uzatváranie zmlúv Údaje o obchodných partneroch ako fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje (tel. číslo, email), kontaktná osoba, podpis
Obchodné vzťahy Oddelenie služieb zákazníkov (Distribúcia) Údaje o obchodných partneroch (fakturačné údaje, dodacie údaje), meno, priezvisko, tel. číslo, email, objednávky
Obchodné vzťahy Reklamácie (Servis) Údaje o o